:read-only

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

La pseudo-class CSS :read-only representa un element (com ara una entrada de text bloquejat) que no és editable per l'usuari.

/* Selecciona qualsevol element <input> que sigui de només lectura Compatible amb Firefox amb un prefix */
input:-moz-read-only {
  background-color: #ccc;
}

/* Compatible amb Blink/WebKit/Edge sense un prefix */
input:read-only {
  background-color: #ccc;
}

Nota: Aquest selector no només selecciona <input>s amb readonly establerts en ells; seleccionarà qualsevol element que no pugui ser editat per l'usuari.

Sintaxi

:read-only

Exemple

HTML

<input type="text" value="Type whatever you want here.">
<input type="text" value="This is a read-only field." readonly>
<p>This is a normal paragraph.</p>
<p contenteditable="true">You can edit this paragraph!</p>

CSS

input { min-width: 25em; }
input:-moz-read-only { background: cyan; }
input:read-only { background: cyan; }

p:-moz-read-only { background: lightgray; }
p:read-only { background: lightgray; }
p[contenteditable="true"] { color: blue; }

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':read-only' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':read-only' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte a l'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':read-only' in that specification.
Working Draft Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

Navegadors compatibles

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
:read-onlyChrome Full support 1Edge Full support 13Firefox Full support 1.5
Prefixed Notes
Full support 1.5
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -moz-
Notes See bug 312971 for unprefixed status.
IE No support NoOpera Full support 9Safari Full support 4WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4
Prefixed Notes
Full support 4
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -moz-
Notes See bug 312971 for unprefixed status.
Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3.2Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
Requires a vendor prefix or different name for use.
Requires a vendor prefix or different name for use.

Vegeu també