This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

La pseudo-class CSS :read-only representa un element (com ara una entrada de text bloquejat) que no és editable per l'usuari.

/* Selecciona qualsevol element <input> que sigui de només lectura Compatible amb Firefox amb un prefix */
input:-moz-read-only {
  background-color: #ccc;
}

/* Compatible amb Blink/WebKit/Edge sense un prefix */
input:read-only {
  background-color: #ccc;
}

Nota: Aquest selector no només selecciona <input>s amb readonly establerts en ells; seleccionarà qualsevol element que no pugui ser editat per l'usuari.

Sintaxi

:read-only

Exemple

HTML

<input type="text" value="Type whatever you want here.">
<input type="text" value="This is a read-only field." readonly>
<p>This is a normal paragraph.</p>
<p contenteditable="true">You can edit this paragraph!</p>

CSS

input { min-width: 25em; }
input:-moz-read-only { background: cyan; }
input:read-only { background: cyan; }

p:-moz-read-only { background: lightgray; }
p:read-only { background: lightgray; }
p[contenteditable="true"] { color: blue; }

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':read-only' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':read-only' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte a l'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':read-only' in that specification.
Working Draft Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes)-mozerrada 312971 Nightly build [1] (Yes) (Yes)
Editable element (except for text input fields) No support No support (Yes)-mozerrada 312971 No support No support No support
Descripció Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) (Yes) (Yes)-mozerrada 312971 ? ? ?
Element editable (excepte per als camps de text d'entrada) No support No support No support (Yes)-mozerrada 312971 No support No support No support

[1]: Estat de la plataforma MS Edge: Windows Insider Preview Build 10547+

Vegeu també

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Legioinvicta
Last updated by: Legioinvicta,