:optional

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

La pseudo-class CSS :optional representa qualsevol element <input>, <select> o <textarea> que no té l'atribut required establert en ell.

/*  Selecciona qualsevol <input> opcional */
input:optional {
  border: 1px dashed black;
}

Aquesta pseudo-class és útil per als camps d'estil que no són obligatoris per enviar en un formulari.

Nota: La pseudo-class :required selecciona els camps de formulari obligatoris.

Sintaxi

:optional

Exemples

Veure :invalid com exemple.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':optional' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':optional' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica d'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':optional' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':optional' in that specification.
Recommendation Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 10.0 (Yes) 4.0 (2) 10 10.0 5.0
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.4 (Yes) 4.0 (2) No support 10.0 5.0

Vegeu també