MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

:active

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-class CSS :active és quan un element està sent activat per l'usuari. Permet a la pàgina donar una resposta que l'activació ha estat detectada pel navegador. En interactuar amb un ratolí, sol ser el temps entre que l'usuari prem el botó del ratolí i l'allibera. La pseudo-classe :active també respon a l'utilització de la tecla de tabulació del teclat. S'utilitza amb freqüència en els elements HTML <a> i <button>, però no pot estar limitada a només aquests.

Aquest estil pot ser reemplaçat per qualsevol altre pseudo-classes relacionat amb l'enllaç, són :link, :hover i :visited, apareixent en regles posteriors. Per tal de donar un estil apropiat els enllaços, cal posar la regla :active després de totes les altres regles relacionades amb l'enllaç, com està definit pel LVHA-order: :link:visited:hover:active.

Nota: En sistemes amb ratolins de múltiples botons, CSS 3 especifica que la pseudo-class :active només s'ha d'aplicar al botó primari; en ratolins destres, normalment és el botó més a l'esquerra.

Sintaxi

:active { style properties }

Exemple

HTML

<body>
    <h1>:active CSS selector example</h1>
    <p>The following link will turn lime during the time you click it and release the click: <a href="#">Mozilla Developer Network</a>.</p>
</body>

CSS

body { background-color: #ffffc9 }
a:link { color: blue } /* unvisited links */
a:visited { color: purple } /* visited links */
a:hover { font-weight: bold } /* user hovers */
a:active { color: lime } /* active links */

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of ':active' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':active' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation Sense canvis.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation Sense canvis.
CSS Level 1
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation Definició inicial.
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 4.0 5.0 1.0
Suport a elements no <a> 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 8.0 7.0 1.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.0) 6.0 6.0 1.0
Suport a elements no <a> 1.0 1.0 (1.0) ? ? (Yes) [1]

[1] Per defecte, Safari Mobile no utilitza l'estat :active a menys que hi hagi un controlador d'esdeveniments touchstart en l'element rellevant o en el <body>.

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,