MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Sumari

El pseudo-element CSS ::-moz-range-thumb representa el polze, el comandament virtual que l'usuari pot moure dins de la ranura o pista d'un <input> de type="range" per alterar el seu valor numèric.

Utilitzar ::-moz-range-thumb amb qualsevol altra cosa que no sigui un <input type="range"> no coincidirà amb res i no té cap efecte.

Sintaxi

::-moz-range-thumb { style properties }

Exemple

Contingut CSS

input[type=range]::-moz-range-thumb {
  background-color: green;
}

Contingut HTML

<input type="range" min="0" max="100" step="5" value="50"/>

Sortida

Una barra de progrés a través d'aquest estil podria ser com això:

The thumb of the <input type=right> styled in green

Especificacions

No forma part de cap especificació. Es tracta d'un pseudo-element propietari, específic en Gecko.

Característica Firefox (Gecko) Chrome Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) No support No support No support No support
Característica Firefox Mobile (Gecko) Android IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) No support No support No support No support

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,