:root CSS sözde-sınıfı dökümanda bulunan kök elemanı yerine geçer (yani onu temel alır). Örneğin HTML'de :root dökümanı oluşturan <html> öğesini temsil eder ve html seçicisi ile aynıdır, ancak önceliği daha yüksektir.

/* Dökümandaki kök elemanı seçer:
   Bu HTML'de <html> oluyor. */
:root {
  background: royalblue;
}

Sözdizimi

:root

Örnek

:root global CSS değişkenleri tanımlarken kullanışlı olabilir:

:root {
  --ana-renk: green;
  --paragraf-boslugu: 5px 0;
}

Tanımlamalar

Tanımlama Durum Açıklama
Selectors Level 4
The definition of ':root' in that specification.
Working Draft Değişiklik yok.
Selectors Level 3
The definition of ':root' in that specification.
Recommendation Başlangıç ​​tanımı.

Tarayıcı Uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
:rootChrome Full support 1Edge ? Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 1WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Edge Mobile Full support YesFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Document Tags and Contributors

Tags: 
Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, ahmetkaba
Last updated by: mdnwebdocs-bot,