:root

:root CSS sözde-sınıfı dökümanda bulunan kök elemanı yerine geçer (yani onu temel alır). Örneğin HTML'de :root dökümanı oluşturan <html> (en-US) öğesini temsil eder ve html seçicisi ile aynıdır, ancak önceliği daha yüksektir.

/* Dökümandaki kök elemanı seçer:
   Bu HTML'de <html> oluyor. */
:root {
  background: royalblue;
}

Sözdizimi

:root

Örnek

:root global CSS değişkenleri tanımlarken kullanışlı olabilir:

:root {
  --ana-renk: green;
  --paragraf-boslugu: 5px 0;
}

Tanımlamalar

Tanımlama Durum Açıklama
Selectors Level 4
The definition of ':root' in that specification.
Working Draft Değişiklik yok.
Selectors Level 3
The definition of ':root' in that specification.
Recommendation Başlangıç ​​tanımı.

Tarayıcı Uyumluluğu

BCD tables only load in the browser