:root

:root CSS sözde-sınıfı dökümanda bulunan kök elemanı yerine geçer (yani onu temel alır). Örneğin HTML'de :root dökümanı oluşturan <html> öğesini temsil eder ve html seçicisi ile aynıdır, ancak önceliği daha yüksektir.

/* Dökümandaki kök elemanı seçer:
   Bu HTML'de <html> oluyor. */
:root {
  background: royalblue;
}

Sözdizimi

:root

Örnek

:root global CSS değişkenleri tanımlarken kullanışlı olabilir:

:root {
  --ana-renk: green;
  --paragraf-boslugu: 5px 0;
}

Tanımlamalar

Tanımlama Durum Açıklama
Selectors Level 4
The definition of ':root' in that specification.
Working Draft Değişiklik yok.
Selectors Level 3
The definition of ':root' in that specification.
Recommendation Başlangıç ​​tanımı.

Tarayıcı Uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
:rootChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 1WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support