opacity

Podsumowanie

Parametr opacity ustala przezroczystość elementu, czyli stopień, w jakim są widoczne elementy za określonym elementem.

 • Wartość początkowa: 1 (nieprzezroczysty)
 • Dotyczy: wszystkie elementy
 • Dziedziczone: nie
 • Media: visual
 • Wartość obliczona: ustalona liczba (w zakresie [0.0, 1.0])

Składnia

opacity: number | inherit ;

Wartości

0 (lub mniej)
Element jest w pełni przezroczysty (niewidoczny)
0 < liczba < 1
Element jest półprzezroczysty (tło może być widoczne)
1 (lub więcej)
Element jest w pełni nieprzezroczysty (jednolity)

Przykłady

hbox.example {
 opacity: 0.5; /* zobacz tło poprzez hbox */
}

Przykład kompatybilny z różnymi przeglądarkami

pre {                /* make the box translucent (20% nieprzezroczystości) */
  border: solid red;
  opacity: 0.2;
  filter: alpha(opacity=20);    /* IE8 i starsze */
  zoom: 1;    /* set "zoom", "width" or "height" to trigger "hasLayout" in IE 7 and lower */
}
pre {                /* make the box translucent (50% nieprzezroczystości) */
  border: solid red;
  opacity: 0.5;
  filter: alpha(opacity=50);    /* IE8 i starsze */
  zoom: 1;    /* set "zoom", "width" or "height" to trigger "hasLayout" in IE 7 and lower */
}
pre {                /* make the box translucent (80% nieprzezroczystości) */
  border: solid red;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);    /* IE8 i starsze */
  zoom: 1;    /* set "zoom", "width" or "height" to trigger "hasLayout" in IE 7 and lower */
}

Różna nieprzezroczystość z :hover

<html>
<head>
<style>
img.opacity {
  opacity: 1;
  filter: alpha(opacity=50);
  zoom: 1;
 }

img.opacity:hover {
  opacity: 0.5;
  filter: alpha(opacity=100);
  zoom: 1;
 }
</style>
</head>

<body>
<img src="//developer.mozilla.org/media/img/mdn-logo.png" alt="MDN logo" width="128" height="146" class="opacity" />
</body>
</html>

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Element Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Podstawowe wsparcie 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 9.0 1.2 (125)
8.0
filter: alpha(opacity=xx)
filter: "alpha(opacity=xx)"

(oba to synonimy)
4.0
filter: alpha(opacity=xx)
Element Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowe wsparcie 1.0 1.0 (1.7) 9.0 9.0 3.2
8.0
filter: alpha(opacity=xx)
filter: "alpha(opacity=xx)"

(oba to synonimy)
4.0
filter: alpha(opacity=xx)
 • Przed wersją 9, Internet Explorer nie wspierał opacity, zamiast tego należało używać filter.
 • IE supports also the extended form progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=xx). This is needless, so don't use it.
 • IE8 wprowadził -ms-filter, jednak jest to synonim do filter. Nie używaj wersji z prefiksem.
 • -moz-opacity, -khtml-opacity nie są wspierane od początku 2004 roku.
  Konqueror zaczął wspierać opacity od wersji 4.0. Nie używaj więcej -khtml-opacity ani -moz-opacity.

Specyfikacje