left

Podsumowanie

Własność left określa część pozycji elementów pozycjonowanych.

Dla elementów pozycjonowanych absolutnie (tych z wartościami position: absolute lub position: fixed) definiuje odległość między lewą krawędzią marginesu elementu a lewą krawędzią zawierającego go bloku.

Wartość początkowaauto
Stosowana dopositioned elements
Dziedziczonano
Percentagesrefer to the width of the containing block
Mediavisual
Wartość wyliczonaif specified as a length, the corresponding absolute length; if specified as a percentage, the specified value; otherwise, auto
Animation typea length, percentage or calc();
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Składnia

left: <length> | <percentage> | auto | inherit ;

Wartości

<length> 
Długość, może być ujemna, zerowa lub dodatnia.
<percentage> 
Procenty szerokości zawierającego bloku.

Przykłady

div { 
   position: absolute;
   left: 20px; 
   height: 200px;
   border: 1px solid #000;
}

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer ?
Firefox 1
Netscape ?
Opera ?
Safari ?

Zobacz także

position, top, right, bottom