:before

Podsumowanie

Tworzy pseudoelement, który staje się pierwszym dzieckiem danego elementu. Zazwyczaj używany jest do wprowadzania kosmetycznych zmian danego elementu. Domyślnie element wstawiany jest inline.

Składnia

element:before { własności }

Najczęściej używana jest własność content, która pozwala na wstawienie treści do pseudoelementu.

Przykłady

Zobacz przykład

<html>
  <body>
    <p>akapit</p>
  </body>
</html>
p:before {
  content: 'Tekst przed akapitem';
  display: block;
}

 

Notatki

Elementy wstawiane do dokumentu poprzez :before nie są widziane w drzewie dokumentu.

Specyfikacje

Zobacz także