mozilla
Wyniki wyszukiwania

  -moz-box-pack

  « CSS « Dokumentacja CSS « Rozszerzenia Mozilli

  Podsumowanie

  W aplikacjach opartych na Mozilli -moz-box-pack określa jak pudełko wpakowuje swoją zawartość w kierunku swojego układu. Efekt tego jest widoczny tylko wtedy, gdy w pudełku jest dodatkowa wolna przestrzeń.

  Kierunek układu zależy od orientacji elementu: poziomej lub pionowej.

  • Wartość początkowa: start
  • Dotyczy: elementy z własnością CSS display o wartości <tt>-moz-box</tt> lub <tt>-moz-inline-box</tt>
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: nie dotyczą
  • Wartość wyliczona: jako określone

  Składnia

  -moz-box-pack: start | center | end | justify
  

  Wartości

  start
  Pudełko wpakowuje zawartość od początku, zostawiając dodatkową wolną przestrzeń na końcu.
  center
  Pudełko wpakowuje zawartość w środku, dzieląc dodatkową wolną przestrzeń pomiędzy początek i koniec.
  end
  Pudełko wpakowuje zawartość na końcu, zostawiając dodatkową wolną przestrzeń na początku.
  justify
   ?

  Przykłady

  hbox.example {
  	-moz-box-pack: end; /* przesuwa zawartość na prawo */
  }
  

  Notatki

  Krawędź pudełka, określona jako start dla celów wpakowywania, zależy od orientacji i kierunku pudełka.

   NormalnaOdwrócona
  Poziomolewaprawa
  Pionowogóradół

  Krawędź przeciwna do początkowej jest określana jako end.

  Jeśli wpakowywanie jest ustawione w atrybucie <tt>pack</tt> elementu, wtedy styl jest ignorowany.

  Zobacz także

  CSS:-moz-box-orient, CSS:-moz-box-direction, CSS:-moz-box-align

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Witia, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,