<basefont>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'element HTML basefont (<basefont>) estableix una mida per defecte de font per a un document. Llavors la mida de la font pot ser variada en relació a la mida de la font base utilitzant l'element <font>.

Nota d'√Ļs:

No utilitzeu aquest element! Tot i que un cop (imprecis) normalitzat en HTML 3.2, no era compatible amb tots els navegadors principals. A més, els navegadors, i fins i tot les versions successives dels mateixos, mai es va implementar de la mateixa manera: a la pràctica, la seva utilització sempre ha portat resultats indeterminats.

L'element <basefont> va ser desaprovat en la norma al mateix temps que tots els elements només relacionats amb l'estil. A partir d'HTML 4, HTML no transmet més informació d'estil (fora de l'element <style> o l'atribut style de cada element). En HTML5, aquest element s'ha eliminat completament. Per a qualsevol nou desenvolupament web, l'estil ha de ser escrit utilitzant només CSS .

El comportament anterior de l'element <font> es pot aconseguir, i fins i tot millorar el control mitjançant les propietats CSS Fonts.

Atributs

Com tots els altres elements HTML, aquest element és compatible amb els atributs globals.

color
Aquest atribut estableix el color de text utilitzant un color amb nom o un color especificat en format hexadecimal #RRGGBB.
face

Aquest atribut conté una llista d'un o més noms de fonts. L'estil per defect en el text del document es representa amb el primer tipus de lletra que és compatible amb el navegador del client. Si no hi ha tipus de lletra que figuri instal·lat en el sistema local, el navegador utilitza per defecte una font proporcional o d'amplada fixa per aquest sistema.

size
Aquest atribut especifica la mida de la font, ja sigui com un valor numèric o relatiu. Els valors numèrics s'estenen d'1 a 7 sent 1 el més petit i 3 el valor predeterminat.

Interfície DOM

Aquest element implementa la Interfície HTMLBaseFontElement.

Exemple

<basefont color="#FF0000" face="Helvetica" size="+2" />

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b√†sic No support No support (Yes) No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b√†sic ? No support ? No support ?

Notes

  • HTML 3.2 suporta l'element basefont per√≤ nom√©s amb l'atribut size.
  • Les estrictes especificacions de HTML i XHTML no s√≥n compatibles amb aquest element.
  • Tot i ser part de les normes transit√≤ries, alguns navegadors basats en els est√†ndards com Mozilla i Opera no s√≥n compatibles amb aquest element.
  • Aquest element pot ser imitat amb una regla CSS en l'element <body>.
  • XHTML 1.0 requereix una barra al final del element: <basefont  />.