Selector ID

En un document HTML, el selector ID CSS coincideix amb un element basat en el valor del seu atribut id. L'atribut ID de l'element seleccionat ha de coincidir exactament amb el valor indicat en el selector

/* The element with id="demo" */
div#demo {
  border: red 2px solid;
}

Sintaxi

#id_value { style properties }

Recordeu que això és equivalent al següent attribute selector:

[id=id_value] { style properties }

Exemple

CSS

div#identified {
  background-color: skyblue;
}

HTML

<div id="identified">This div has a special ID on it!</div>
<div>This is just a regular div.</div>

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'ID selectors' in that specification.
Working Draft  
Selectors Level 3
The definition of 'ID selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'ID selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 1
The definition of 'ID selectors' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Descripció Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? (Yes) ? ? ? ?