MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-class CSS :root coincideix amb l'element arrel de l'arbre que representa el document. Aplicat a HTML, :root representa el element <html> i és idèntic al selector html, excepte que la seva especificitat és més gran.

Sintaxi

:root { style properties }

Exemple

El ùs de :root pot ser útil per declarar Variables CSS globals:

:root {
  --main-color: hotpink;
  --pane-padding: 5px 42px;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':root' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':root' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1 1.0 (1.7 or earlier) 9 9.5 1.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ?

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,