CSS Grid Layout

CSS Grid layout відзначається тим, що розділяє сторінку на ділянки чи задає співвідношення між елементами, побудованими з HTML примітивів, з точки зору розміру, положення та слоїв.

Подібно до таблиць, CSS Grid дозволяє автору вирівнювати елементи у стовпчиках та рядках. Однак, CSS Grid, в порівнянні з таблицями, надає більше можливостей і полегшує створення макетів. Наприклад, дочірні елементи Grid-контейнера можуть перекривати один одного і нашаровуватись, подібно до позиційованих CSS елементів.

Базовий приклад

У наведеному нижче прикладі показана сітка з трьома стовпчиками, в якій нові рядки мають мінімальну висоту 100 пікселів, а максимальна висота вираховується автоматично. Елементи розміщені в сітці використовуючи лінійне розташування .

HTML

<div class="wrapper">
 <div class="one">One</div>
 <div class="two">Two</div>
 <div class="three">Three</div>
 <div class="four">Four</div>
 <div class="five">Five</div>
 <div class="six">Six</div>
</div>

CSS

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-gap: 10px;
 grid-auto-rows: minmax(100px, auto);
}
.one {
 grid-column: 1 / 3;
 grid-row: 1;
}
.two {
 grid-column: 2 / 4;
 grid-row: 1 / 3;
}
.three {
 grid-column: 1;
 grid-row: 2 / 5;
}
.four {
 grid-column: 3;
 grid-row: 3;
}
.five {
 grid-column: 2;
 grid-row: 4;
}
.six {
 grid-column: 3;
 grid-row: 4;
}

Посилання

CSS властивості

CSS функції

Глосарій

Посібники

Зовнішні ресурси

Специфікації

Specification Status Comment
CSS Grid Layout Candidate Recommendation Initial definition.