:active

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

:active CSS pseudo-class'ı kullanıcı tarafından o an kullanılan (buton gibi) elementleri temsil eder. Bu seçicinin etkinliği, fare ile gezinirken, sol tuşa bastığınızda aktifleşir ve bıraktığınızda son bulur.  :active seçicisi genellikle <a> ve <button> buton elementleri için kullanılmaktadır ancak diğer elementler için de tercih edilebilir.

/* Aktif edilmiş bir <a> elementinin seçicisidir. */
a:active {
 color: red;
}

:active pseudo-class'ı (:link, :hover, veya :visited) değerleri tanımlı ise aktif olmayacaktır. Linkleri uygun bir şekilde stillendirebilmek için,  :active kuralını linklerle alakalı tüm kurallar arasında LVHA order olarak bilinen sırada, en sonda kullanın.

LVHA-order: :link:visited:hover:active.

Note: On systems with multi-button mice, CSS3 specifies that the :active pseudo-class must only apply to the primary button; on right-handed mice, this is typically the leftmost button.

Syntax

:active

Example

HTML

<a href="#">This link will turn lime while you click on it.</a>

CSS

a:link { color: blue; }     /* Unvisited links */
a:visited { color: purple; }   /* Visited links */
a:hover { background: yellow; } /* User hovers */
a:active { color: lime; }    /* Active links */

Result

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of ':active' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':active' in that specification.
Working Draft No change.
Selectors Level 3
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation No change.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation No change.
CSS Level 1
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
:activeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
Non-a element supportChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support 7Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 1
Notes
Full support 1
Notes
Notes By default, Safari on iOS does not use the :active state unless there is a touchstart event handler on the relevant element or on the <body> element.
Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

See also