:first-letter

Podsumowanie

Pseudoelement odnoszący się do pierwszej litery w bloku.

Składnia

element::first-letter { własności }

Przykłady

p::first-letter { text-transform: uppercase; }

Przykład zamieni w każdym paragrafie pierwszą literę na wielką.

p::first-letter { color: red; }

Przykład zmieni kolor pierwszej litery na czerwony w każdym elemencie p

Notatki

Pseudoelementy nie mogą być negowane poprzez :not.

Specyfikacje

Zobacz także