padding-bottom

De  CSS-eigenschap padding-bottom stelt de hoogte in van de vulling aan de onderkant van een element. Voor padding is het, in tegenstelling tot margins, niet toegestaan om negatieve waarden te gebruiken. De verkorte notatie voor padding kan worden gebruikt om binnen één declaratie de vulling aan alle vier de kanten in te stellen.

/* <length> values */
padding-bottom: 0.5em;
padding-bottom: 0;
padding-bottom: 2cm;

/* <percentage> value */
padding-bottom: 10%;

/* Global values */
padding-bottom: inherit;
padding-bottom: initial;
padding-bottom: unset;

De paddingruimte is de ruimte tussen de inhoud en de rand van een element.

The effect of the CSS padding-bottom property on the element box

Initial value0
Applies toall elements, except table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group and table-column. It also applies to ::first-letter and ::first-line.
Inheritedno
Percentagesrefer to the width of the containing block
Computed valuethe percentage as specified or the absolute length
Animation typea length

Syntaxis

Waarden

length
De grootte van de padding als vaste waarde. Mag niet negatief zijn.
percentage
De grootte van de padding als een percentage, relatief aan de breedte van het element waarin het betreffende element staat. Mag niet negatief zijn.

Formele syntaxis

<length> | <percentage>

Voorbeelden

.content { padding-bottom: 5%; }
.sidebox { padding-bottom: 10px; } 

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
CSS Basic Box Model
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
Working Draft Geen verandering ten opzichte van CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
.
CSS Transitions
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
Working Draft Definieert padding-bottom als animeerbaar.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
Recommendation Geen verandering ten opzichte van CSS Level 1
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
.
CSS Level 1
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
Recommendation Aanvankelijke definitie.

Browsercompatibiliteit

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome voor AndroidFirefox voor AndroidOpera voor AndroidSafari op iOSSamsung Internet
padding-bottomChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 4Opera Volledige ondersteuning 3.5Safari Volledige ondersteuning 1WebView Android Volledige ondersteuning ≤37Chrome Android Volledige ondersteuning 18Firefox Android Volledige ondersteuning 4Opera Android Volledige ondersteuning 14Safari iOS Volledige ondersteuning 1Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0

Legenda

Volledige ondersteuning  
Volledige ondersteuning

Zie ook