De  CSS-eigenschap padding-bottom stelt de hoogte in van de vulling aan de onderkant van een element. Voor padding is het, in tegenstelling tot margins, niet toegestaan om negatieve waarden te gebruiken. De verkorte notatie voor padding kan worden gebruikt om binnen één declaratie de vulling aan alle vier de kanten in te stellen.

/* <length> values */
padding-bottom: 0.5em;
padding-bottom: 0;
padding-bottom: 2cm;

/* <percentage> value */
padding-bottom: 10%;

/* Global values */
padding-bottom: inherit;
padding-bottom: initial;
padding-bottom: unset;

De paddingruimte is de ruimte tussen de inhoud en de rand van een element.

The effect of the CSS padding-bottom property on the element box

Initial value0
Applies toall elements, except table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group and table-column. It also applies to ::first-letter.
Inheritedno
Percentagesrefer to the width of the containing block
Mediavisual
Computed valuethe percentage as specified or the absolute length
Animation typea length
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Syntaxis

Waarden

length
De grootte van de padding als vaste waarde. Mag niet negatief zijn.
percentage
De grootte van de padding als een percentage, relatief aan de breedte van het element waarin het betreffende element staat. Mag niet negatief zijn.

Formele syntaxis

<length> | <percentage>

Voorbeelden

.content { padding-bottom: 5%; }
.sidebox { padding-bottom: 10px; } 

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
CSS Basic Box Model
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
Working Draft Geen verandering ten opzichte van CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
.
CSS Transitions
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
Working Draft Definieert padding-bottom als animeerbaar.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
Recommendation Geen verandering ten opzichte van CSS Level 1
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
.
CSS Level 1
The definition of 'padding-bottom' in that specification.
Recommendation Aanvankelijke definitie.

Browsercompatibiliteit

FunctieChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basisondersteuning112143.51
FunctieAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basisondersteuning Ja Ja Ja4 Ja Ja Ja

Zie ook

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: evelijn, 1070rik
Laatst bijgewerkt door: evelijn,