MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

:required

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :required representa qulasevol element <input> que té el atribut  required establert en ell. Això permet als formularis indicar fàcilment quins camps ha de tenir dades vàlides abans que el formulari sigui enviat.

La pseudo-classe :optional pot ser utilitzada per donar una aparença opcional als camps d'un formulari.

Sintaxi

:required { style properties }

Exemples

Veure :invalid com exemple.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of ':required' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':required' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica pel que fa a la validació d'HTML i restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':required' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':required' in that specification.
Candidate Recommendation Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 10.0 4.0 (2) 10 10.0 5.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 4.0 (2) No support 10.0 5.0

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,