:nth-last-of-type

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-class CSS :nth-last-of-type coincideix amb un element que té an+b-1 germans amb el mateix nom de l'element darrere d'ell en l'arbre del document, per a un determinat valor positiu o zero de n, i té un element pare. Veure :nth-child per a una descripció més detallada de la sintaxi del seu argument.

Sintaxi

:nth-last-of-type( <an-plus-b> ) { style properties }

where
<an-plus-b> = An+B | even | odd

Exemple Last Type

El següent HTML...

<div>
  <span>This span is first!</span>
  <span>This span is not. :(</span>
  <em>This one is odd. </em>
  <span>But this one is!</span>
  <strike>This is another type</strike>
  <span>Sadly, this one is not...</span>
</div>

...utilitzant aquest CSS...

span:nth-last-of-type(2) {
  background-color: lime;
}

... dona com a resultat :

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':nth-last-of-type' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':nth-last-of-type' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 4.0 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.2
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 1.0 (1.9.1) 9.0 10.0 3.2

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,