:nth-last-of-type

La pseudo-class CSS :nth-last-of-type() coincideix amb un o més elements d'un tipus determinat, en funció de la seva posició entre un grup de germans, comptant des del final.

/* Selecciona cada quart element <p> entre qualsevol grup de germans, comptant enrere des de l'últim */
p:nth-last-of-type(4n) {
  color: lime;
}

Nota: Aquesta pseudo-class és bàsicament la mateixa que :nth-of-type, excepte que compta els elements a l'inrevés des del final i no cap a endavant des del principi.

Sintaxi

La pseudo-class nth-last-of-type s'especifica amb un sol argument, representa el patró per als elements coincidents, comptant des del final.

Vegeu :nth-last-child per obtenir una explicació més detallada de la seva sintaxi.

Sintaxi formal

:nth-last-of-type( <nth> )

where
<nth> = <an-plus-b> | (en-US) even | (en-US) odd

Exemple

HTML

<div>
  <span>This is a span.</span>
  <span>This is another span.</span>
  <em>This is emphasized.</em>
  <span>Wow, this span gets limed!!!</span>
  <strike>This is struck through.</strike>
  <span>Here is one last span.</span>
</div>

CSS

span:nth-last-of-type(2) {
  background-color: lime;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':nth-last-of-type' in that specification.
Working Draft No es requereix que els elements coincidents tinguin un pare.
Selectors Level 3
The definition of ':nth-last-of-type' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 4.0 (Yes) 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.2
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 (Yes) 1.0 (1.9.1) 9.0 10.0 3.2

Vegeu també