MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :link permet seleccionar enllaços dins dels elements. Això seleccionarà qualsevol enllaç que encara no ha estat visitat, fins i tot els que ja estan utilitzant selectors d'estil amb altres pseudo-classes relacionades amb enllaços com :hover, :active o :visited. Per tal de donar l'estil adecuat els enllaços, cal posar la regla :link abans d'unes altres, tal com està definit en l'ordre LVHA: :link:visited:hover:active. La pseudo-classe :focus normalment es col·loca immediatament abans o després de :hover, depenent de l'efecte esperat.

Sintaxi

:link { style properties }

Exemples

a:link {color: slategray;}
.external:link {background-color: lightblue;}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of ':link' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':link' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Sense canvis.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Aixecar la restricció només per aplicar-lo a l'element <a>.
CSS Level 1
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.5 1.0 (1.9.2) ? ? 3.2

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,