:first-child

La pseudo-class CSS :first-child representa el primer element entre un grup d'elements germans.

/* Selecciona qualsevol <p> que sigui el primer element entre els seus germans */
p:first-child {
 color: lime;
}

Nota: Com es va definir originalment, l'element seleccionat havia de tenir un pare. A partir dels Selectores Nivell 4, això ja no és necessari.

Sintaxi

:first-child

Exemples

Exemple bàsic

HTML

<div>
 <p>This text is selected!</p>
 <p>This text isn't selected.</p>
</div>

<div>
 <h2>This text isn't selected: it's not a `p`.</h2>
 <p>This text isn't selected.</p>
</div>

CSS

p:first-child {
 color: lime;
 background-color: black;
 padding: 5px;
}

Resultat

Disseny d'una llista

HTML

<ul>
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3
  <ul>
   <li>Item 3.1</li>
   <li>Item 3.2</li>
   <li>Item 3.3</li>
  </ul>
 </li>
</ul>

CSS

ul li {
 color: blue;
}

ul li:first-child {
 color: red;
 font-weight: bold;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':first-child' in that specification.
Working Draft No es requereix que els elements coincidents tinguin un pare.
Selectors Level 3
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Cap canvi.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 4.0 (Yes) 3.0 (1.9) 7[1] 9.5 4
No es requereix cap pare 57 ? 51 (51)[2] ? 44 ?
Descripció Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) 1.0 (1.9.1) 7[1] 10 3.1
No es requereix cap pare 57 57 51.0 (51)[2] ? ? 44 ?

[1] Internet Explorer 7 no actualitza els estils quan s'afegeixen elements dinàmicament. A Internet Explorer 8, si un element s'insereix de forma dinàmica fent clic en un enllaç, l'estil del primer fill no s'aplica fins que l'enllaç no ha perdut el focus.

[2] Veure errada 1300374.

Vegeu també