MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

La pseudo-classe CSS :first-child representa qualsevol element que és el primer element fill del seu pare.

Sintaxi

:first-child { style properties }

Exemples

Exemple 1

Contingut HTML

<div>
  <span>This span is limed!</span>
  <span>This span is not. :(</span>
</div>

Contingut CSS

span:first-child {
    background-color: lime;
}

... com aixó ...

Exemple 2 - Utilitzant UL

Contingut HTML

<ul>
  <li>List 1</li>
  <li>List 2</li>
  <li>List 3</li>
</ul>

Contingut CSS

li{
  color:red;
}
li:first-child{
  color:green;
}

... com aixó ...

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':first-child' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Sense canvis
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 4.0 3.0 (1.9) 7[1] 9.5 4
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.9.1) 7[1] 10.0 3.1

[1] Internet Explorer 7 no actualitza els estils quan s'afegeixen elements dinàmicament. A Internet Explorer 8, si un element s'insereix de forma dinàmica fent clic en un enllaç, l'estil del primer fill no s'aplica fins que l'enllaç no ha perdut el focus.

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,