:first-child

La pseudo-class CSS :first-child representa el primer element entre un grup d'elements germans.

/* Selecciona qualsevol <p> que sigui el primer element entre els seus germans */
p:first-child {
 color: lime;
}

Nota: Com es va definir originalment, l'element seleccionat havia de tenir un pare. A partir dels Selectores Nivell 4, això ja no és necessari.

Sintaxi

:first-child

Exemples

Exemple bàsic

HTML

<div>
 <p>This text is selected!</p>
 <p>This text isn't selected.</p>
</div>

<div>
 <h2>This text isn't selected: it's not a `p`.</h2>
 <p>This text isn't selected.</p>
</div>

CSS

p:first-child {
 color: lime;
 background-color: black;
 padding: 5px;
}

Resultat

Disseny d'una llista

HTML

<ul>
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3
  <ul>
   <li>Item 3.1</li>
   <li>Item 3.2</li>
   <li>Item 3.3</li>
  </ul>
 </li>
</ul>

CSS

ul li {
 color: blue;
}

ul li:first-child {
 color: red;
 font-weight: bold;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':first-child' in that specification.
Working Draft No es requereix que els elements coincidents tinguin un pare.
Selectors Level 3
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Cap canvi.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':first-child' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 4.0 (Yes) 3.0 (1.9) 7[1] 9.5 4
No es requereix cap pare 57 ? 51 (51)[2] ? 44 ?
Descripció Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) 1.0 (1.9.1) 7[1] 10 3.1
No es requereix cap pare 57 57 51.0 (51)[2] ? ? 44 ?

[1] Internet Explorer 7 no actualitza els estils quan s'afegeixen elements dinàmicament. A Internet Explorer 8, si un element s'insereix de forma dinàmica fent clic en un enllaç, l'estil del primer fill no s'aplica fins que l'enllaç no ha perdut el focus.

[2] Veure errada 1300374.

Vegeu també