MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

::backdrop

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

This is an experimental technology
Because this technology's specification has not stabilized, check the compatibility table for usage in various browsers. Also note that the syntax and behavior of an experimental technology is subject to change in future versions of browsers as the specification changes.

Cada element de la pila de la capa superior té un ::backdrop pseudo-element. Aquest pseudo-element és una caixa que es mostra immediatament per sota de l'element (i per sobre de l'element sota de l'element en la pila, si n'hi ha), dins de la mateixa capa superior.

El pseudo-element ::backdrop pot ser usat per crear un teló de fons que amaga el document subjacent d'un element de la pila de la capa superior, per exemple, per l'element que es mostra en pantalla completa com es descriu en aquesta especificació.

No hereta de qualsevol element i no s'hereta. No existeixen restriccions pel que fa a quines propietats s'apliquen a aquest pseudo-element.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Fullscreen API
The definition of '::backdrop' in that specification.
Living Standard Definició inicial.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsict 32.0 webkit
37.0
47 (47) [1] 11 ms No support No support
en <dialog> 32.0 webkit
37.0
No support No support No support No support
en fullscreen No support 47 (47) [1] 11 ms No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 47.0 (47) [1] No support No support No support
en <dialog> No support No support No support No support No support
en fullscreen No support 47.0 (47) [1] No support No support No support

[1] See errada 1064843

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,