Document

 

Document інтерфейс представляє будь-яку веб-сторінку, завантажену в браузер і яка слугує точкою входу в контент веб-сторінки, чим є DOM tree. DOM tree включає елементи такі як <body> і <table>, серед багатьох інших. Це забезпечує глобальну функціональність для документу, таку як отримувати URL сторінки і створювати нові елементи в документі.

Інтерфейс Document описує загальні властивості і методи для будь-якого типу документу. Залежно від типу документу (e.g. HTML, XML, SVG, …), більший API доступний: HTML-документи, які подаються з text/html типом контенту, також реалізовують HTMLDocument інтерфейс, тоді як XML і SVG документи реалізовують XMLDocument інтерфейс.

Конструктор

Document() This API has not been standardized.
Створює новий Document об'єкт.

Властивості

Цей інтерфейс також розширює Node і EventTarget інтерфейси.

Document.all This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. This API has not been standardized.
Забезпечує доступ до всіх елементів в документі. Це застарілий, нестандартний інтерфейс і він не повинен використовуватись.
Document.async This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Використовується з Document.load щоб вказати асинхронний запит.
Document.body
Повертає <body>, або <frameset> вузол поточного документу.
Document.characterSet Read only
Повертає кодування, яке використовується в документі.
Document.charset Read only This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Псевдонім для Document.characterSet. Використовуй цю властивість взамін.
Document.compatMode Read only This is an experimental API that should not be used in production code.
Вказує чи документ інтерпретується в quirks чи strict режимі.
Document.contentType Read only This is an experimental API that should not be used in production code.
Повертає Content-Type з MIME-заголовку поточного документу.
Document.doctype Read only
Повертає Визначення Типу Документу (DTD) поточного документу.
Document.documentElement Read only
Повертає Element, який є прямим нащадком document. Для HTML-документів, це, як правило, HTMLElement елемент.
Document.documentURI Read only
Повертає розміщення документу у вигляді стрічки.
Document.domConfig This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Повинна повертати DOMConfiguration об'єкт.
Document.fullscreen This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
true,якщо документ в full-screen mode.
Document.hidden Read only
Document.implementation Read only
Повертає DOM реалізацію, асоційовану з поточним документом.
Document.inputEncoding Read only This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Псевдонім для Document.characterSet. Використовуй цю властивість взамін.
Document.lastStyleSheetSet Read only
Повертає ім'я набору стилів, які були останніми включені.  Має значення null, аж поки таблиця стилів змінена встановленням значення selectedStyleSheetSet.
Document.mozSyntheticDocument This API has not been standardized.
Повертає Boolean, яким є true лише якщо цей документ є синтетичним, таким як окреме зображення, відео-, аудіо-файл, або т. п.
Document.mozFullScreenElement Read only   This API has not been standardized.
Елемент, який зараз є в повноекранному режимі для цього документу.
Document.mozFullScreenEnabled Read only This API has not been standardized.
true, якщо виклик Element.mozRequestFullscreen() буде успішним в поточному документі.
Document.preferredStyleSheetSet Read only
Повертає бажаний набір стилів, як вказано автором сторінки.
Document.scrollingElement Read only
Повертає посилання на Element ,який прокручує документ.
Document.selectedStyleSheetSet
Повертає набір стилів, який зараз у використанні.
Document.styleSheetSets Read only
Повертає список наборів стилів, доступних для документу.
Document.timeline Read only
Document.undoManager Read only This is an experimental API that should not be used in production code.
Document.visibilityState Read only

Повертає string, яка виражає видимість стану документу. Можливими значеннями є visiblehiddenprerender, і unloaded.

Document.xmlEncoding This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Повертає кодування, як визначено XML-оголошенням.
Document.xmlStandalone Obsolete since Gecko 10.0
Повертає true, якщо оголошення XML  вказує документу бути автономним (e.g., Зовнішня частина DTD впливає на контент документу), або false.
Document.xmlVersion Obsolete since Gecko 10.0
Повертає номер версії, як вказано в XML-оголошенні, або "1.0", якщо оголошення відсутнє.

Document інтерфейс розширюється ParentNode інтерфейсом:

ParentNode.childElementCount Read only
Returns the number of children of this ParentNode which are elements.
ParentNode.children Read only
Returns a live HTMLCollection containing all of the Element objects that are children of this ParentNode, omitting all of its non-element nodes.
ParentNode.firstElementChild Read only
Returns the first node which is both a child of this ParentNode and is also an Element, or null if there is none.
ParentNode.lastElementChild Read only
Returns the last node which is both a child of this ParentNode and is an Element, or null if there is none.

 Розширення для HTML-документу

Інтерфейс Document для HTML-документів розширює HTMLDocument інтерфейс, або, починаючи з HTML5,  розширюється для таких документів.

Document.alinkColor This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Повертає або встановлює колір активних посилань в тілі документу.
Document.anchors
Повертає список всіх якорів в документі.
Document.applets This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Повертає впорядкований список апплетів в межах документу.
Document.bgColor This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Отримує/встановлює фоновий колір поточного документу.
Document.cookie
Повертає список куків, розділених крапкою з комою, для того документу або встановлює одиничний кукі.
Document.defaultView Read only
Повертає посилання на об'єкт window.
Document.designMode
Отримує/встановлює можливість редагування цілого документу.
Document.dir Read only
Отримує/встановлює направленість (rtl - справа наліво/ltr зліва направо) документу.
Document.domain
Отримує/встановлює домен поточного документу.
Document.embeds Read only
Повертає список вбудованих <embed> елементів в межах поточного документу.
document.fgColor This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Отримує/встановлює колір переднього плану, або колір тексту поточного документу.
Document.forms Read only
Повертає список <form> елементів в межах поточного документу.
Document.head Read only
Повертає <head> елемент поточного документу.
Document.height This API has not been standardized. This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Отримує/встановлює висоту поточного документу.
Document.images Read only
Повертає список зображень в поточному документі.
Document.lastModified Read only
Повертає дату, коли документ був востаннє змінений.
Document.linkColor This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Отримує/встановлює колір гіперпосилань в документі.
Document.links Read only
Повертає список всіх гіперпосилань в документі.
Document.location Read only
Повертає URI поточного документу.
Document.plugins Read only
Повертає список доступних плагінів.
Document.readyState Read only  
Повертає статус завантаження документу.
Document.referrer Read only
Повертає URI сторінки, яка прив'язана до цієї сторінки.
Document.scripts Read only
Повертає всі <script> елементи в документі.
Document.title
Встановлює або отримує назву поточного документу.
Document.URL Read only
Повертає розміщення документу у вигляді стрічки.
Document.vlinkColor This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Отримує/встановлює колір відвіданих гіперпосилань.
Document.width This API has not been standardized. This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Повертає ширину поточного документу.

Властивості, включені з DocumentOrShadowRoot

Інтерфейс Document включає наступні властивості, визначені в DocumentOrShadowRoot міксині. Зверни увагу, що це, на даний час, реалізовано в Chrome; інші браузери все ще реалізують їх безпосередньо через Document інтерфейс.

DocumentOrShadowRoot.activeElement Read only
Returns the Element within the shadow tree that has focus.
Document.fullscreenElement Read only
The element that's currently in full screen mode for this document.
DocumentOrShadowRoot.pointerLockElement Read only This is an experimental API that should not be used in production code.
Returns the element set as the target for mouse events while the pointer is locked. null if lock is pending, pointer is unlocked, or if the target is in another document.
DocumentOrShadowRoot.styleSheets Read only
Returns a StyleSheetList of CSSStyleSheet objects for stylesheets explicitly linked into, or embedded in a document.

Event handlers

Document.onafterscriptexecute This API has not been standardized.
Represents the event handling code for the afterscriptexecute event.
Document.onbeforescriptexecute This API has not been standardized.
Represents the event handling code for the beforescriptexecute event.
Document.oncopy This API has not been standardized.
Represents the event handling code for the copy event.
Document.oncut This API has not been standardized.
Represents the event handling code for the cut event.
Document.onfullscreenchange
Is an EventHandler representing the code to be called when the fullscreenchange event is raised.
Document.onfullscreenerror
Is an EventHandler representing the code to be called when the fullscreenerror event is raised.
Document.onpaste This API has not been standardized.
Represents the event handling code for the paste event.
Document.onpointerlockchange This is an experimental API that should not be used in production code.
Represents the event handling code for the pointerlockchange event.
Document.onpointerlockerror This is an experimental API that should not be used in production code.
Represents the event handling code for the pointerlockerror event.
Document.onreadystatechange
Represents the event handling code for the readystatechange event.
Document.onselectionchange This is an experimental API that should not be used in production code.
Is an EventHandler representing the code to be called when the selectionchange event is raised.
Document.onvisibilitychange
Is an EventHandler representing the code to be called when the visibilitychange event is raised.
Document.onwheel This API has not been standardized.
Represents the event handling code for the wheel event.

The Document interface is extended with the GlobalEventHandlers interface:

GlobalEventHandlers.onabort
Is an EventHandler representing the code to be called when the abort event is raised.
GlobalEventHandlers.onanimationcancel This API has not been standardized.
An EventHandler called when an animationcancel event is sent, indicating that a running CSS animation has been canceled.
GlobalEventHandlers.onanimationend This API has not been standardized.
An EventHandler called when an animationend event is sent, indicating that a CSS animation has stopped playing.
GlobalEventHandlers.onanimationiteration This API has not been standardized.
An EventHandler called when an animationiteration event has been sent, indicating that a CSS animation has begun playing a new iteration of the animation sequence.
GlobalEventHandlers.onanimationstart This API has not been standardized.
An EventHandler called when an animationstart event is sent, indicating that a CSS animation has started playing.
GlobalEventHandlers.onauxclick This API has not been standardized.
An EventHandler called when an auxclick event is sent, indicating that a non-primary button has been pressed on an input device (e.g. a middle mouse button).
GlobalEventHandlers.onblur
Is an EventHandler representing the code to be called when the blur event is raised.
GlobalEventHandlers.onerror
Is an OnErrorEventHandler representing the code to be called when the error event is raised.
GlobalEventHandlers.onfocus
Is an EventHandler representing the code to be called when the focus event is raised.
GlobalEventHandlers.oncancel
Is an EventHandler representing the code to be called when the cancel event is raised.
GlobalEventHandlers.oncanplay
Is an EventHandler representing the code to be called when the canplay event is raised.
GlobalEventHandlers.oncanplaythrough
Is an EventHandler representing the code to be called when the canplaythrough event is raised.
GlobalEventHandlers.onchange
Is an EventHandler representing the code to be called when the change event is raised.
GlobalEventHandlers.onclick
Is an EventHandler representing the code to be called when the click event is raised.
GlobalEventHandlers.onclose
Is an EventHandler representing the code to be called when the close event is raised.
GlobalEventHandlers.oncontextmenu
Is an EventHandler representing the code to be called when the contextmenu event is raised.
GlobalEventHandlers.oncuechange
Is an EventHandler representing the code to be called when the cuechange event is raised.
GlobalEventHandlers.ondblclick
Is an EventHandler representing the code to be called when the dblclick event is raised.
GlobalEventHandlers.ondrag
Is an EventHandler representing the code to be called when the drag event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragend
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragend event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragenter
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragenter event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragexit
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragexit event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragleave
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragleave event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragover
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragover event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragstart
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragstart event is raised.
GlobalEventHandlers.ondrop
Is an EventHandler representing the code to be called when the drop event is raised.
GlobalEventHandlers.ondurationchange
Is an EventHandler representing the code to be called when the durationchange event is raised.
GlobalEventHandlers.onemptied
Is an EventHandler representing the code to be called when the emptied event is raised.
GlobalEventHandlers.onended
Is an EventHandler representing the code to be called when the ended event is raised.
GlobalEventHandlers.onformdata
Is an EventHandler for processing formdata events, fired after the entry list representing the form's data is constructed.
GlobalEventHandlers.ongotpointercapture
Is an EventHandler representing the code to be called when the gotpointercapture event type is raised.
GlobalEventHandlers.oninput
Is an EventHandler representing the code to be called when the input event is raised.
GlobalEventHandlers.oninvalid
Is an EventHandler representing the code to be called when the invalid event is raised.
GlobalEventHandlers.onkeydown
Is an EventHandler representing the code to be called when the keydown event is raised.
GlobalEventHandlers.onkeypress
Is an EventHandler representing the code to be called when the keypress event is raised.
GlobalEventHandlers.onkeyup
Is an EventHandler representing the code to be called when the keyup event is raised.
GlobalEventHandlers.onload
Is an EventHandler representing the code to be called when the load event is raised.
GlobalEventHandlers.onloadeddata
Is an EventHandler representing the code to be called when the loadeddata event is raised.
GlobalEventHandlers.onloadedmetadata
Is an EventHandler representing the code to be called when the loadedmetadata event is raised.
GlobalEventHandlers.onloadend
Is an EventHandler representing the code to be called when the loadend event is raised (when progress has stopped on the loading of a resource.)
GlobalEventHandlers.onloadstart
Is an EventHandler representing the code to be called when the loadstart event is raised (when progress has begun on the loading of a resource.)
GlobalEventHandlers.onlostpointercapture
Is an EventHandler representing the code to be called when the lostpointercapture event type is raised.
GlobalEventHandlers.onmousedown
Is an EventHandler representing the code to be called when the mousedown event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseenter
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseenter event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseleave
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseleave event is raised.
GlobalEventHandlers.onmousemove
Is an EventHandler representing the code to be called when the mousemove event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseout
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseout event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseover
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseover event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseup
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseup event is raised.
GlobalEventHandlers.onmousewheel This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Is an EventHandler representing the code to be called when the mousewheel event is raised. Deprecated. Use onwheel instead.
GlobalEventHandlers.onwheel
Is an EventHandler representing the code to be called when the wheel event is raised.
GlobalEventHandlers.onpause
Is an EventHandler representing the code to be called when the pause event is raised.
GlobalEventHandlers.onplay
Is an EventHandler representing the code to be called when the play event is raised.
GlobalEventHandlers.onplaying
Is an EventHandler representing the code to be called when the playing event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerdown
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerdown event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointermove
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointermove event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerup
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerup event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointercancel
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointercancel event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerover
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerover event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerout
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerout event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerenter
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerenter event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerleave
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerleave event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerlockchange This is an experimental API that should not be used in production code.
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerlockchange event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerlockerror This is an experimental API that should not be used in production code.
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerlockerror event is raised.
GlobalEventHandlers.onprogress
Is an EventHandler representing the code to be called when the progress event is raised.
GlobalEventHandlers.onratechange
Is an EventHandler representing the code to be called when the ratechange event is raised.
GlobalEventHandlers.onreset
Is an EventHandler representing the code to be called when the reset event is raised.
GlobalEventHandlers.onresize
Is an EventHandler representing the code to be called when the resize event is raised.
GlobalEventHandlers.onscroll
Is an EventHandler representing the code to be called when the scroll event is raised.
GlobalEventHandlers.onseeked
Is an EventHandler representing the code to be called when the seeked event is raised.
GlobalEventHandlers.onseeking
Is an EventHandler representing the code to be called when the seeking event is raised.
GlobalEventHandlers.onselect
Is an EventHandler representing the code to be called when the select event is raised.
GlobalEventHandlers.onselectstart
Is an EventHandler representing the code to be called when the selectionchange event is raised, i.e. when the user starts to make a new text selection on a web page.
GlobalEventHandlers.onselectionchange
Is an EventHandler representing the code to be called when the selectionchange event is raised, i.e. when the text selected on a web page changes.
GlobalEventHandlers.onshow
Is an EventHandler representing the code to be called when the show event is raised.
GlobalEventHandlers.onsort This is an experimental API that should not be used in production code.
Is an EventHandler representing the code to be called when the sort event is raised.
GlobalEventHandlers.onstalled
Is an EventHandler representing the code to be called when the stalled event is raised.
GlobalEventHandlers.onsubmit
Is an EventHandler representing the code to be called when the submit event is raised.
GlobalEventHandlers.onsuspend
Is an EventHandler representing the code to be called when the suspend event is raised.
GlobalEventHandlers.ontimeupdate
Is an EventHandler representing the code to be called when the timeupdate event is raised.
GlobalEventHandlers.onvolumechange
Is an EventHandler representing the code to be called when the volumechange event is raised.
GlobalEventHandlers.ontouchcancel This API has not been standardized. This is an experimental API that should not be used in production code.
Is an EventHandler representing the code to be called when the touchcancel event is raised.
GlobalEventHandlers.ontouchend This API has not been standardized. This is an experimental API that should not be used in production code.
Is an EventHandler representing the code to be called when the touchend event is raised.
GlobalEventHandlers.ontouchmove This API has not been standardized. This is an experimental API that should not be used in production code.
Is an EventHandler representing the code to be called when the touchmove event is raised.
GlobalEventHandlers.ontouchstart This API has not been standardized. This is an experimental API that should not be used in production code.
Is an EventHandler representing the code to be called when the touchstart event is raised.
GlobalEventHandlers.ontransitioncancel
An EventHandler called when a transitioncancel event is sent, indicating that a CSS transition has been cancelled.
GlobalEventHandlers.ontransitionend
An EventHandler called when a transitionend event is sent, indicating that a CSS transition has finished playing.
GlobalEventHandlers.ontransitionrun
An EventHandler called when a transitionrun event is sent, indicating that a CSS transition is running, though not nessarilty started.
GlobalEventHandlers.ontransitionstart
An EventHandler called when a transitionstart event is sent, indicating that a CSS transition has started transitioning.
GlobalEventHandlers.onwaiting
Is an EventHandler representing the code to be called when the waiting event is raised.

Методи

Цей інтерфейс також розширює Node і EventTarget інтерфейси.

Document.adoptNode()
Приймає вузол із зовнішнього документу.
Document.captureEvents() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Дивись Window.captureEvents.
Document.caretRangeFromPoint() This API has not been standardized.
Отримує об'єкт Range для фрагмента документу у відповідності до вказаних координат.
Document.createAttribute()
Створює новий об'єкт Attr і повертає його.
Document.createAttributeNS()
Створює  новий вузол атрибута в заданому просторі імен і повертає його.
Document.createCDATASection()
Створює новий вузол CDATA і повертає його.
Document.createComment()
 Створює новий вузол коментаря і повертає його.
Document.createDocumentFragment()
Створює новий фрагмент документу.
Document.createElement()
Створює новий елемент із заданим ім'ям тега.
Document.createElementNS()
Створює новий елемент із заданим ім'ям тега і URI простором імен.
Document.createEntityReference() This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Створює нове посилання на об'єкт і повертає його.
Document.createEvent()
Створює об'єкт події.
Document.createNodeIterator()
Створює об'єкт NodeIterator.
Document.createProcessingInstruction()
Створює новий об'єкт ProcessingInstruction.
Document.createRange()
Створює об'єкт Range.
Document.createTextNode()
Створює текстовий вузол.
Document.createTouch() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Створює об'єкт Touch.
Document.createTouchList()
Створює об'єкт TouchList.
Document.createTreeWalker()
 Створює об'єктTreeWalker.
Document.enableStyleSheetsForSet()
Вмикає таблиці стилів для вказаного набору таблиць стилів.
Document.exitPointerLock() This is an experimental API that should not be used in production code.
Звільняє блокування вказівника.
Document.getAnimations() This is an experimental API that should not be used in production code.
Повертає масив всіх об'єктів Animation, які діють на даний момент, чиї цільові елементи є нащадками document.
Document.getElementsByClassName()
Повертає список елементів із заданим ім'ям класу.
Document.getElementsByTagName()
Повертає список елементів із заданим ім'ям тега.
Document.getElementsByTagNameNS()
Повертає список елементів із заданим ім'ям тега і простором імен.
Document.importNode()
Повертає клон вузла з зовнішнього документу.
Document.normalizeDocument() This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Заміняє сутності, нормалізує текстові вузли, і т. д.
Document.releaseCapture() This API has not been standardized.
Звільняє поточний захват мишки, якщо він знаходиться на елементі в цьому документі.
Document.releaseEvents() This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Дивись Window.releaseEvents().
Document.routeEvent() This API has not been standardized. Obsolete since Gecko 24
Дивись Window.routeEvent().
Document.mozSetImageElement() This API has not been standardized.
Дозволяє змінити елемент, який використовуєтья в якості фонового зображення для вказаного ідентифікатора елемента. 

Інтерфейс Document розширюється інтерфейсом ParentNode:

document.getElementById(String id)
Повертає посилання на об'єкт визначеного елемента.
document.querySelector(String selector)
Повертає перший Element-вузол в межах документу, в порядку документу, який співпадає зі вказаними селекторами.
document.querySelectorAll(String selector)
Повертає список всіх Element-вузлів в межах документу, які співпадають з вказаними селекторами.

Інтерфейс Document розширюється інтерфейсом XPathEvaluator:

document.createExpression(String expression, XPathNSResolver resolver)
Компілює XPathExpression який може тоді бути використаний для (повторюваних) оцінювань.
document.createNSResolver(Node resolver)
Створює об'єкт XPathNSResolver.
document.evaluate(String expression, Node contextNode, XPathNSResolver resolver, Number type, Object result)
Вираховує вираз XPath.

Розширення для HTML-документів

інтерфейс Document для HTML-документів наслідується від інтерфейсу HTMLDocument або, починаючи з HTML5,  розширюється для таких документів:

document.clear() This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
In majority of modern browsers, including recent versions of Firefox and Internet Explorer, this method does nothing.
document.close()
Closes a document stream for writing.
document.execCommand(String command[, Boolean showUI[, String value]])
On an editable document, executes a formating command.
document.getElementsByName(String name)
Returns a list of elements with the given name.
document.hasFocus()
Returns true if the focus is currently located anywhere inside the specified document.
document.open()
Opens a document stream for writing.
document.queryCommandEnabled(String command)
Returns true if the formating command can be executed on the current range.
document.queryCommandIndeterm(String command)
Returns true if the formating command is in an indeterminate state on the current range.
document.queryCommandState(String command)
Returns true if the formating command has been executed on the current range.
document.queryCommandSupported(String command)
Returns true if the formating command is supported on the current range.
document.queryCommandValue(String command)
Returns the current value of the current range for a formating command.
document.write(String text)
Writes text in a document.
document.writeln(String text)
Writes a line of text in a document.

Methods included from DocumentOrShadowRoot

The Document interface includes the following methods defined on the DocumentOrShadowRoot mixin. Note that this is currently only implemented by Chrome; other browsers still implement them on the Document interface.

DocumentOrShadowRoot.getSelection()
Returns a Selection object representing the range of text selected by the user, or the current position of the caret.
DocumentOrShadowRoot.elementFromPoint()
Returns the topmost element at the specified coordinates.
DocumentOrShadowRoot.elementsFromPoint()
Returns an array of all elements at the specified coordinates.
DocumentOrShadowRoot.caretPositionFromPoint()
Returns a CaretPosition object containing the DOM node containing the caret, and caret's character offset within that node.

Specifications

Specification Status Comment
Page Visibility (Second Edition)
The definition of 'onvisibilitychange' in that specification.
Recommendation Adds onvisibilitychange.
Selection API
The definition of 'Extend Document and GlobalEventHandlers' in that specification.
Working Draft Adds onselectstart and onselectionchange.
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'Document' in that specification.
Obsolete Initial definition for the interface
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
The definition of 'Document' in that specification.
Obsolete Supersede DOM 1
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'Document' in that specification.
Obsolete Supersede DOM 2
DOM
The definition of 'Document' in that specification.
Living Standard Intend to supersede DOM 3
HTML Living Standard
The definition of 'Document' in that specification.
Living Standard Turn the HTMLDocument interface into a Document extension.
Document Object Model (DOM) Level 3 XPath Specification
The definition of 'XPathEvaluator' in that specification.
Recommendation Define the XPathEvaluator interface which extend document.
Page Visibility (Second Edition)
The definition of 'Document' in that specification.
Recommendation Extend the Document interface with the visibilityState and hidden attributes
HTML Editing APIs
The definition of 'Document' in that specification.
Editor's Draft Extend the Document interface
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'Document' in that specification.
Working Draft Extend the Document interface
CSS Object Model (CSSOM)
The definition of 'Document' in that specification.
Working Draft Extend the Document interface
Pointer Lock
The definition of 'Document' in that specification.
Candidate Recommendation Extend the Document interface

Browser compatibility notes

Firefox notes

Mozilla defines a set of non-standard properties made only for XUL content:

document.currentScript This API has not been standardized.
Returns the <script> element that is currently executing.
document.documentURIObject
(Mozilla add-ons only!) Returns the nsIURI object representing the URI of the document. This property only has special meaning in privileged JavaScript code (with UniversalXPConnect privileges).
document.popupNode
Returns the node upon which a popup was invoked.
document.tooltipNode
Returns the node which is the target of the current tooltip.

Mozilla also define some non-standard methods:

document.execCommandShowHelp Obsolete since Gecko 14.0
This method never did anything and always threw an exception, so it was removed in Gecko 14.0 (Firefox 14.0 / Thunderbird 14.0 / SeaMonkey 2.11).
document.getBoxObjectFor This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Use the Element.getBoundingClientRect() method instead.
document.loadOverlay
Loads a XUL overlay dynamically. This only works in XUL documents.
document.queryCommandText Obsolete since Gecko 14.0
This method never did anything but throw an exception, and was removed in Gecko 14.0 (Firefox 14.0 / Thunderbird 14.0 / SeaMonkey 2.11).

Internet Explorer notes

Microsoft defines some non-standard properties:

document.fileSize* This API has not been standardized. This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Returns size in bytes of the document. Starting with Internet Explorer 11, that property is no longer supported. See MSDN.
Internet Explorer does not support all methods from the Node interface in the Document interface:
document.contains
As a work-around, document.body.contains() can be used.