break

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

Break ifadesi içinde bulunduğu döngüyü , switch, or label ifadelerini sonlandırır  ve programın kontrolünü sonlandırılan ifadeyi ardından takip eden ifadeye geçirir.

Syntax

break [etiket];
etiket
İsteğe bağlıdır.İfade etiketini tanımlamakta kullanılır. Eğer belirtilen ifade bir döngü ya da switch değilse, mutlaka kullanılması gerekir.

Description

The break statement includes an optional label that allows the program to break out of a labeled statement. The break statement needs to be nested within the referenced label. The labeled statement can be any block statement; it does not have to be preceded by a loop statement.

Examples

The following function has a break statement that terminates the while loop when i is 3, and then returns the value 3 * x.

function testBreak(x) {
 var i = 0;

 while (i < 6) {
  if (i == 3) {
   break;
  }
  i += 1;
 }

 return i * x;
}

The following code uses break statements with labeled blocks. A break statement must be nested within any label it references. Notice that inner_block is nested within outer_block.

outer_block: {
 inner_block: {
  console.log('1');
  break outer_block; // breaks out of both inner_block and outer_block
  console.log(':-('); // skipped
 }
 console.log('2'); // skipped
}

The following code also uses break statements with labeled blocks but generates a Syntax Error because its break statement is within block_1 but references block_2. A break statement must always be nested within any label it references.

block_1: {
 console.log('1');
 break block_2; // SyntaxError: label not found
}

block_2: {
 console.log('2');
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Unlabeled version.
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Labeled version added.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Break statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Break statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Break statement' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
breakChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

See also