Expressies and operators

Deze documentatie bevat informatie over JavaScript operators.

Expressies en operators per categorie

Voor alfabetische lijst, zie sidebar.

Primaire expressies

Trefwoorden en algmene expressies in JavaScript.

this (en-US)
this verwijst naar de context van een functie.
function (en-US)
function geeft aan dat er een functie moet worden gemaakt
This is an experimental API that should not be used in production code. class (en-US)
class definieert een klasse.
This is an experimental API that should not be used in production code. function* (en-US)
Het function* trefwoord definieert een generator functie expressie.
This is an experimental API that should not be used in production code. yield (en-US)
Pauzeer en start een generator functie.
This is an experimental API that should not be used in production code. yield* (en-US)
Doorgegeven aan een andere generator functie.
[]
Definieert een lijst met data.
{} (en-US)
Definieert een object.
/ab+c/i (en-US)
Reguliere expressie.
This is an experimental API that should not be used in production code. [for (x of y) x]
Datalijst omvang.
This is an experimental API that should not be used in production code. (for (x of y) y)
Generator omvang.
( ) (en-US)
Groep operator.

Left-hand-side expressies

Deze voeren een opdracht uit met een van de bovenstaande expressies.

Property accessors (en-US)
Haalt data uit een object op
(object.property en object["property"]).
new (en-US)
Maakt een nieuwe constructor.
This is an experimental API that should not be used in production code. new.target
In constructors, new.target verwijst naar het object dat werd aangeroepen door new (en-US)
This is an experimental API that should not be used in production code. super (en-US)
Het super keywoord verwijst naar de hoofdconstructor.
This is an experimental API that should not be used in production code. ...obj (en-US)
De spread operator stelt een expressie uit te breiden op plaatsen waar meerdere argumenten (voor de functies die opgeroepen worden) of meerdere elementen (voor Array literalen) zijn verplicht.

Optellen en Aftrekken

Voor optellen en aftrekken bij variabelen.

A++ (en-US)
Achtervoegsel optel operator.
A-- (en-US)
Achtervoegsel aftrek operator.
++A (en-US)
Voorvoegsel optel operator.
--A (en-US)
Voorvoegsel aftrek operator.

Unaire operatoren

Een unaire operatie is een operatie met slechts één operand.

delete (en-US)
De delete operator verwijdert een object of item van een object.
void (en-US)
De void operator verwijdert de returnwaarde van een expressie.
typeof
De typeof operator geeft het type van het object.
We zijn bezig met vertalen van het document, maar we zijn nog niet klaar.
+ (en-US)
De unaire plus operator zet zijn operand om naar type Number
- (en-US)
De unaire negatie operator zet zijn operand om naar Number en zet hem dan om in haar tegendeel.
~ (en-US)
Bitwise NOT operator.
! (en-US)
Logische NOT operator.

Rekenkundige operators

Rekenkundige operators accepteren numerieke waarden (letterlijke waarden of variablen) als hun operand en retourneren een enkele numerieke waarde.

+ (en-US)
Additie operator.
- (en-US)
Subtractie operator.
/ (en-US)
Divisie operator.
* (en-US)
Multiplicatie operator.
% (en-US)
Rest operator.
This is an experimental API that should not be used in production code. ** (en-US)
Exponent operator.

Relationele operators

Een relationele operator vergelijkt zijn operanden en retourneert een Boolean gebaseerd op de uitkomst van de vergelijking.

in (en-US)
De in operator bepaalt of een object een zekere eigenschap heeft.
instanceof (en-US)
De instanceof operator bepaalt of een variable een instantie is van een bepaald type object.
< (en-US)
Minder dan operator.
> (en-US)
Groter dan operator.
<= (en-US)
Minder dan of gelijk aan operator.
>= (en-US)
Groter dan of gelijk aan operator.

Gelijkheids operators

Het resultaat van het evalueren van een gelijkheids operator geeft altijd een Boolean gebaseerd op het resultaat van de vergelijking.

== (en-US)
Gelijkheids operator.
!= (en-US)
Ongelijkheids operator.
=== (en-US)
Identiciteits operator.
!== (en-US)
Nonidenticiteits operator.

Bitwijs shift operators

Operaties die alle bits van de operand verschuiven.

<< (en-US)
Bitwijs linker shift operator.
>> (en-US)
Bitwijs rechter shift operator.
>>> (en-US)
Bitwijs tekenloze rechter shift operator.

Binaire bitwijs operators

Bitwijs operatoren behandelen hun operand als een set van 32 bits en retourneren een standaard JavaScript numerieke waarde.

& (en-US)
Bitwijs AND.
| (en-US)
Bitwijs OR.
^ (en-US)
Bitwijs XOR.

Binaire logische operators

Logische operatoren worden normaliter gebruikt met Booleans en retourneren ook een Boolean waarde.

&& (en-US)
Logische AND.
|| (en-US)
Logische OR.

Conditionele (ternary) operator

(condition ? ifTrue : ifFalse) (en-US)

The conditionele operator retourneert een of twee waarden gebaseerd op de waarde van de conditie.

Toekennings operators

Een toekennings operator kent een waarde toe aan zijn linker operand gebaseerd op de waarde van zijn rechter operand.

= (en-US)
Toekennings operator.
*= (en-US)
Vermenigvuldigings toekenning.
/= (en-US)
Delings toekenning.
%= (en-US)
Rest toekenning.
+= (en-US)
Additieve toekenning.
-= (en-US)
Substractieve toekenning
<<= (en-US)
Linker shift toekenning.
>>= (en-US)
Rechter shift toekenning.
>>>= (en-US)
Tekenloze rechter shift toekenning.
&= (en-US)
Bitwijs AND toekenning.
^= (en-US)
Bitwijs XOR toekenning.
|= (en-US)
Bitwijs OR toekenning.
This is an experimental API that should not be used in production code. [a, b] = [1, 2] (en-US)
This is an experimental API that should not be used in production code. {a, b} = {a:1, b:2} (en-US)

Ontbindings toekenningen maken het mogelijk eigenschappen van een array of object toe te kennen aan letterlijke arrays of objecten. 

Komma operator

, (en-US)
De komma operator maakt het mogelijk meerdere expressies te evalueren in een enkele statement en retourneert het resultaat van de laatste expressie.

Niet-standaard features

This API has not been standardized. Legacy generator function
Het function trefwoord kan worden gebruikt om een legacy generator functie te omschrijven binnen een expressie. Hiertoe moet de inhoud van de functie minstens 1  yield (en-US) expressie bevatten.
This API has not been standardized. Expression closures
De expressie sluitings  syntax is een mogelijkheid om een verkorte functie te schrijven.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'ECMAScript Language: Expressions' in that specification.
Standard New: Spread operator, destructuring assignment, super keyword, Array comprehensions, Generator comprehensions
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Expressions' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'Expressions' in that specification.
Standard Initial definition

See also