API

Een API (Application Programming Interface) is een verzameling van functies en regels die bestaan binnen een softwareprogramma waardoor interactie mogelijk wordt met software - in tegenstelling tot een menselijke gebruikersinterface. De API kan gezien worden als een simpel contract (de interface) tussen de toepassing die het aanbiedt en andere zaken, zoals software van derden of hardware.

In webontwikkeling is een API over het algemeen een verzameling van code functies (bijvoorbeeld methods, properties, events, en URLs) die een ontwikkelaar kan gebruiken in zijn apps voor interactie met componenten van de browser van de gebruiker, of andere software/hardware op de computer van de gebruiker, of websites en services van derden.

Bijvoorbeeld:

  • De getUserMedia API kan gebruikt worden om audio en video te gebruiken van de webcam van de gebruiker, dit kan dan gebruikt worden op eender welke manier dat de ontwikkelaar wil, bijvoorbeeld de audio en video opnemen, zenden naar een andere gebruiker in een conference call, of een afbeelding maken van de video.
  • De  Geolocation API kan gebruikt worden om informatie op te halen van eender welke service die de gebruiker ter beschikking heeft op zijn toestel (bv. GPS), hetgeen dan samen met de  Google Maps APIs gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de locatie van de gebruiker te plotten op een aangepaste kaart en te tonen welke toeristische attracties in hun omgeving zijn.
  • De Twitter APIs kunnen gebruikt worden om gegevens op te halen van de twitter account van de gebruiker, om bijvoorbeeld zijn laatste tweets op een webpagina te tonen.
  • De Web Animations API kan gebruikt worden om delen van een webpagina te animeren — bijvoorbeeld om afbeeldingen te doen bewegen of roteren.

Meer informatie

Algemene kennis

  • API op Wikipedia

Technische referentie