Ръководство по JavaScript

Ръководството по JavaScript ви обяснява как да използвате JavaScript и ви дава обща представа за езика. Ако се нуждаете от изчерпателни сведения за отделна възможност на езика, потърсете в Справочника за JavaScript.

Глави

This Guide is divided into several chapters: