SyntaxError: Onverwacht teken

Boodschap

SyntaxError: expected expression, got "x"
SyntaxError: expected property name, got "x"
SyntaxError: expected target, got "x"
SyntaxError: expected rest argument name, got "x"
SyntaxError: expected closing parenthesis, got "x"
SyntaxError: expected '=>' after argument list, got "x"

type Error

SyntaxError

Wat ging er mis?

A specifieke taalconstructie werd verwacht, maar er werd iets anders geboden. Dit kan een simpele typfout zijn.

Er wordt een specifieke opbouw van de expressie verwacht, maar een andere werd "aangeboden". Het kan zijn dat een simpele typefout hiervan de oorzaak is.

Voorbeelden

Expression verwacht

Bijvoorbeeld, bij het uitvoeren van een functie zijn geen comma's toegelaten op het einde van de regel. JavaScript verwacht dan nog een argument dat in feite eender welke  expression kan zijn.

Math.max(2, 42,);
// SyntaxError: expected expression, got ')'

De juiste methode is om de comma te verwijderen of een bijkomend argument toe te voegen:

Math.max(2, 42);
Math.max(2, 42, 13+37);

Zie ook