JSON

JavaScript Object Notation (JSON) е формат за обмен на данни, наподобавящ синтаксиса за създаване на обекти в JavaScript. Въпреки че много езици поддържат JSON, той е особено полезен в приложения на JavaScript, в това число сайтове и разширения за мрежовите четци.

В JSON може да се представят числа, булеви стойности, низове (strings), null или масиви, както и обекти съставени от тези типове данни (или от други масиви и обекти). JSON не може да представя по-сложни типове данни като например функции, регулярни изрази (regular expressions), дати и т.н. Тези по-сложни типове данни могат да бъдат представени в JSON като бъдат сериализирани.

Подобно на XML,  JSON може да съхранява йерархични данни за разлика от  по-стария CSV формат. Съществуват и инструменти за превръщане на данни от JSON в CVS формат като JSON to CSV Converter.

Научете повече

Общи знания

  • JSON в Уикипедия

Технически справочник