Window

Windowอินเตอร์เฟซที่แสดงให้เห็นถึงหน้าต่างที่มี {{คำศัพท์ ( "DOM")}} เอกสาร; documentจุดสถานที่ให้บริการไปยังเอกสาร DOMโหลดในหน้าต่างที่ สามารถรับหน้าต่างสำหรับเอกสารที่ระบุได้โดยใช้คุณสมบัติ document.defaultView (en-US)

ตัวแปรส่วนกลางwindowซึ่งเป็นตัวแทนของหน้าต่างที่สคริปต์กำลังทำงานอยู่นั้นสัมผัสกับโค้ด JavaScript

Windowอินเตอร์เฟซที่เป็นบ้านที่มีความหลากหลายของฟังก์ชั่น namespaces วัตถุและการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดของหน้าต่างอินเตอร์เฟซผู้ใช้ อย่างไรก็ตามWindowอินเทอร์เฟซเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการรวมรายการเหล่านี้ที่จำเป็นต้องพร้อมใช้งานทั่วโลก หลายคนเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในเอกสารอ้างอิง JavaScriptและDOM อ้างอิง

ในเบราว์เซอร์แบบแท็บแต่ละแท็บจะแสดงด้วยWindowวัตถุของตัวเอง ทั่วโลกที่windowเห็นโดยโค้ด JavaScript ที่ทำงานภายในแท็บหนึ่ง ๆ จะแสดงถึงแท็บที่โค้ดกำลังทำงานอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในเบราว์เซอร์แบบแท็บคุณสมบัติและวิธีการบางอย่างยังคงใช้กับหน้าต่างโดยรวมที่มีแท็บเช่น resizeTo () (en-US) และ innerHeight โดยทั่วไปสิ่งที่ไม่สามารถเกี่ยวข้องกับแท็บจะเกี่ยวข้องกับหน้าต่างแทน

ตัวสร้าง

ดูอินเทอร์เฟซ DOMด้วย

DOMParser (en-US)
DOMParserสามารถแยก XML หรือแหล่งที่มาของ HTML เก็บไว้ในสตริงเป็น DOM เอกสาร DOMParserที่ระบุไว้ในDOM แยกและเป็นอันดับ
รูปภาพ
ใช้สำหรับสร้าง HTMLImageElement (en-US)
ตัวเลือก
ใช้สำหรับสร้าง HTMLOptionElement (en-US)
StaticRange (en-US) {{trial_inline}} Read only
ส่งกลับคอนสตรัคเตอร์ StaticRange () (en-US) ซึ่งสร้างอ็อบเจกต์ StaticRange (en-US)
คนงาน
ใช้สำหรับสร้างWeb Worker
XMLSerializer (en-US)
แปลงแผนผัง DOM เป็นซอร์ส XML หรือ HTML

คุณสมบัติ

อินเทอร์เฟซนี้สืบทอดคุณสมบัติจากอินเทอร์เฟซ EventTarget (en-US) และใช้คุณสมบัติจากมิกซ์อิน WindowOrWorkerGlobalScope (en-US) และ WindowEventHandlers (en-US)

โปรดสังเกตว่าคุณสมบัติที่เป็นอ็อบเจกต์ (เช่นสำหรับการลบล้างต้นแบบของอิลิเมนต์ในตัว) จะแสดงรายการไว้ในส่วนแยกต่างหากด้านล่าง

Window.closed (en-US) Read only
คุณสมบัตินี้ระบุว่าหน้าต่างปัจจุบันปิดอยู่หรือไม่
Window.console (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์คอนโซลที่ให้การเข้าถึงคอนโซลการดีบักของเบราว์เซอร์
Window.controllers (en-US) Read only This API has not been standardized.
ส่งคืนอ็อบเจ็กต์คอนโทรลเลอร์ XUL สำหรับหน้าต่างโครเมี่ยมปัจจุบัน
Window.customElements (en-US) Read only
ส่งกลับการอ้างอิงถึงออบเจ็กต์ CustomElementRegistry (en-US) ซึ่งสามารถใช้เพื่อลงทะเบียนองค์ประกอบที่กำหนดเองใหม่และรับข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่กำหนดเองที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
Window.crypto (en-US) Read only
ส่งคืนวัตถุการเข้ารหัสลับของเบราว์เซอร์
Window.devicePixelRatio (en-US) Read only
ส่งกลับอัตราส่วนระหว่างพิกเซลจริงและพิกเซลอิสระของอุปกรณ์ในจอแสดงผลปัจจุบัน
Window.document (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังเอกสารที่มีหน้าต่าง
Window.DOMMatrix Read only {{trial_inline}}
ส่งกลับการอ้างอิงถึงออบเจ็กต์ DOMMatrix (en-US) ซึ่งแสดงถึงเมทริกซ์ 4x4 เหมาะสำหรับการดำเนินการ 2 มิติและ 3 มิติ
Window.DOMMatrixReadOnly Read only {{trial_inline}}
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์ DOMMatrixReadOnly (en-US) ซึ่งแสดงถึงเมทริกซ์ 4x4 เหมาะสำหรับการดำเนินการ 2 มิติและ 3 มิติ
Window.DOMPoint Read only {{trial_inline}}
ส่งกลับการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์ DOMPoint (en-US) ซึ่งแสดงถึงจุด 2 มิติหรือ 3 มิติในระบบพิกัด
Window.DOMPointReadOnly Read only {{trial_inline}}
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์ DOMPointReadOnly (en-US) ซึ่งแสดงถึงจุด 2 มิติหรือ 3 มิติในระบบพิกัด
Window.DOMQuad Read only {{trial_inline}}
ส่งกลับการอ้างอิงถึงออบเจ็กต์ DOMQuad (en-US) ซึ่งแสดงถึงออบเจ็กต์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นคืออันที่มีสี่มุมและสี่ด้าน
Window.DOMRect Read only {{trial_inline}}
ส่งกลับการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์ DOMRect (en-US) ซึ่งแสดงถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Window.DOMRectReadOnly Read only {{trial_inline}}
ส่งกลับการอ้างอิงไปยังวัตถุ DOMRectReadOnly (en-US) ซึ่งแสดงถึงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Window.event (en-US) Read only
ส่งคืนเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจัดการโดยบริบทของโค้ด JavaScript หรือundefinedหากไม่มีเหตุการณ์ใดที่กำลังจัดการอยู่ ควรใช้ออบเจ็กต์ Event (en-US) ที่ส่งตรงไปยังตัวจัดการเหตุการณ์แทนทุกครั้งที่ทำได้
Window.frameElement (en-US) Read only
ส่งคืนองค์ประกอบที่ฝังหน้าต่างหรือเป็นโมฆะหากไม่ได้ฝังหน้าต่าง
Window.frames (en-US) Read only
ส่งคืนอาร์เรย์ของเฟรมย่อยในหน้าต่างปัจจุบัน
Window.fullScreen (en-US)
คุณสมบัตินี้ระบุว่าหน้าต่างแสดงแบบเต็มหน้าจอหรือไม่
Window.history (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์ประวัติ
Window.innerHeight (en-US) Read only
รับความสูงของพื้นที่เนื้อหาของหน้าต่างเบราว์เซอร์รวมถึงแถบเลื่อนแนวนอนหากแสดงผล
Window.innerWidth (en-US) Read only
รับความกว้างของพื้นที่เนื้อหาของหน้าต่างเบราว์เซอร์รวมถึงแถบเลื่อนแนวตั้งหากแสดงผล
Window.isSecureContext (en-US) {{trial_inline}} Read only
ระบุว่าบริบทสามารถใช้คุณลักษณะที่ต้องการบริบทที่ปลอดภัยได้หรือไม่
Window.length (en-US) Read only
ส่งคืนจำนวนเฟรมในหน้าต่าง โปรดดู window.frames (en-US) ด้วย
Window.location (en-US)
รับ / ตั้งค่าตำแหน่งหรือ URL ปัจจุบันของวัตถุหน้าต่าง
Window.locationbar (en-US) Read only
ส่งคืนวัตถุแถบตำแหน่งซึ่งสามารถสลับการเปิดเผยในหน้าต่างได้
Window.localStorage (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์หน่วยเก็บข้อมูลในเครื่องที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยต้นทางที่สร้างขึ้นเท่านั้น
Window.menubar (en-US) Read only
ส่งคืนวัตถุแถบเมนูซึ่งสามารถสลับการมองเห็นได้ในหน้าต่าง
Window.messageManager This API has not been standardized.
ส่งคืนวัตถุตัวจัดการข้อความสำหรับหน้าต่างนี้
Window.mozInnerScreenX (en-US) Read only This API has not been standardized.
ส่งกลับพิกัดแนวนอน (X) ของมุมบนซ้ายของวิวพอร์ตของหน้าต่างในพิกัดหน้าจอ ค่านี้รายงานเป็นพิกเซล CSS ดูmozScreenPixelsPerCSSPixelใน nsIDOMWindowUtils สำหรับปัจจัยการแปลงเพื่อปรับให้เข้ากับพิกเซลของหน้าจอหากจำเป็น
Window.mozInnerScreenY (en-US) Read only This API has not been standardized.
ส่งกลับพิกัดแนวตั้ง (Y) ของมุมบนซ้ายของวิวพอร์ตของหน้าต่างในพิกัดหน้าจอ ค่านี้รายงานเป็นพิกเซล CSS ดูmozScreenPixelsPerCSSPixelปัจจัยการแปลงเพื่อปรับให้เข้ากับพิกเซลหน้าจอหากจำเป็น
Window.name (en-US)
รับ / ตั้งชื่อของหน้าต่าง
Window.navigator (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังวัตถุเนวิเกเตอร์
Window.opener (en-US)
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังหน้าต่างที่เปิดหน้าต่างปัจจุบันนี้
Window.outerHeight (en-US) Read only
รับความสูงของด้านนอกของหน้าต่างเบราว์เซอร์
Window.outerWidth (en-US) Read only
รับความกว้างของด้านนอกของหน้าต่างเบราว์เซอร์
Window.pageXOffset (en-US) Read only
นามแฝงสำหรับ window.scrollX (en-US)
Window.pageYOffset (en-US) Read only
นามแฝงสำหรับ window.scrollY (en-US)
Window.parent (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงถึงพาเรนต์ของหน้าต่างหรือเฟรมย่อยปัจจุบัน
Window.performance (en-US) Read only
ส่งคืนอ็อบเจ็กต์ Performance (en-US) ซึ่งรวมถึง timing (en-US) และ navigation (en-US) แอตทริบิวต์ซึ่งแต่ละรายการเป็นวัตถุที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ โปรดดูการใช้ Navigation Timingสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่าง
Window.personalbar (en-US) Read only
ส่งคืนวัตถุ Personalbar ซึ่งสามารถสลับการมองเห็นได้ในหน้าต่าง
Window.screen (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับหน้าต่าง
Window.screenX (en-US) และ Window.screenLeft (en-US) Read only
คุณสมบัติทั้งสองจะคืนระยะทางแนวนอนจากขอบด้านซ้ายของวิวพอร์ตของเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ไปทางด้านซ้ายของหน้าจอ
Window.screenY (en-US) และ Window.screenTop (en-US) Read only
คุณสมบัติทั้งสองจะคืนระยะทางแนวตั้งจากเส้นขอบด้านบนของวิวพอร์ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ไปที่ด้านบนของหน้าจอ
Window.scrollbars (en-US) Read only
ส่งคืนอ็อบเจ็กต์แถบเลื่อนซึ่งสามารถสลับการมองเห็นได้ในหน้าต่าง
Window.scrollMaxX (en-US) This API has not been standardized. Read only
ค่าชดเชยสูงสุดที่สามารถเลื่อนหน้าต่างไปเป็นแนวนอนได้นั่นคือความกว้างของเอกสารลบด้วยความกว้างของวิวพอร์ต
Window.scrollMaxY (en-US) This API has not been standardized. Read only
ค่าชดเชยสูงสุดที่สามารถเลื่อนหน้าต่างไปยังแนวตั้งได้ (เช่นความสูงของเอกสารลบด้วยความสูงของวิวพอร์ต)
Window.scrollX (en-US) Read only
ส่งคืนจำนวนพิกเซลที่เอกสารถูกเลื่อนไปแล้วในแนวนอน
Window.scrollY (en-US) Read only
ส่งคืนจำนวนพิกเซลที่เอกสารถูกเลื่อนในแนวตั้งแล้ว
Window.self (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงอ็อบเจ็กต์ไปยังอ็อบเจ็กต์หน้าต่างเอง
Window.sessionStorage (en-US)
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์หน่วยเก็บข้อมูลเซสชันที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยต้นทางที่สร้าง
Window.sidebar (en-US) This API has not been standardized. Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังวัตถุหน้าต่างของแถบด้านข้าง
Window.speechSynthesis (en-US) Read only
ส่งคืนออบเจ็กต์ SpeechSynthesis (en-US) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ฟังก์ชันการสังเคราะห์เสียงพูด Web Speech API
Window.status (en-US)
รับ / ตั้งค่าข้อความในแถบสถานะที่ด้านล่างของเบราว์เซอร์
Window.statusbar (en-US) Read only
ส่งคืนออบเจ็กต์แถบสถานะซึ่งสามารถสลับการเปิดเผยได้ในหน้าต่าง
Window.toolbar (en-US) Read only
ส่งคืนอ็อบเจ็กต์แถบเครื่องมือซึ่งสามารถสลับการเปิดเผยได้ในหน้าต่าง
Window.top (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังหน้าต่างที่อยู่บนสุดในลำดับชั้นของหน้าต่าง คุณสมบัตินี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
Window.visualViewport (en-US) Read only {{trial_inline}}
ส่งคืนออบเจ็กต์ VisualViewport (en-US) ซึ่งแสดงถึงวิวพอร์ตภาพสำหรับหน้าต่างที่กำหนด
Window.window (en-US) Read only
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังหน้าต่างปัจจุบัน
window[0], window[1]ฯลฯ
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังwindowวัตถุในเฟรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Window.frames (en-US)

คุณสมบัติดำเนินการจากที่อื่น

WindowOrWorkerGlobalScope.caches (en-US) Read only
ส่งคืนอ็อบเจ็กต์ CacheStorage ที่เชื่อมโยงกับบริบทปัจจุบัน อ็อบเจ็กต์นี้เปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆเช่นการจัดเก็บเนื้อหาสำหรับการใช้งานออฟไลน์และสร้างการตอบสนองที่กำหนดเองสำหรับคำขอ
WindowOrWorkerGlobalScope.indexedDB (en-US) Read only
จัดเตรียมกลไกสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงความสามารถของฐานข้อมูลที่ทำดัชนีแบบอะซิงโครนัส ส่งคืนอ็อบเจ็กต์ IDBFactory (en-US)
WindowOrWorkerGlobalScope.isSecureContext (en-US) Read only
ส่งคืนบูลีนที่ระบุว่าบริบทปัจจุบันปลอดภัย ( true) หรือไม่ ( false)
WindowOrWorkerGlobalScope.origin (en-US) Read only
ส่งคืนจุดเริ่มต้นของวัตถุส่วนกลางโดยจัดลำดับเป็นสตริง (สิ่งนี้ยังไม่ปรากฏในเบราว์เซอร์ใด ๆ )

คุณสมบัติที่ไม่รองรับ

Window.content (en-US) และWindow._content This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Read only
ส่งคืนการอ้างอิงถึงองค์ประกอบเนื้อหาในหน้าต่างปัจจุบัน ตั้งแต่ Firefox 57 (เริ่มต้นใช้งานเฉพาะคืนเท่านั้น) ทั้งสองเวอร์ชันมีให้ใช้งานจากรหัสโครเมี่ยม (สิทธิพิเศษ) เท่านั้นและไม่สามารถใช้งานบนเว็บได้อีกต่อไป
Window.defaultStatus (en-US) This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
รับ / ตั้งค่าข้อความแถบสถานะสำหรับหน้าต่างที่กำหนด
Window.dialogArguments (en-US) This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Read only
รับอาร์กิวเมนต์ที่ส่งผ่านไปยังหน้าต่าง (หากเป็นกล่องโต้ตอบ) เมื่อมีการเรียก window.showModalDialog () นี่คือ nsIArray
Window.directories (en-US) This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
คำพ้องความหมายของ window.personalbar (en-US)
Window.globalStorage This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
อ็อบเจ็กต์หน่วยเก็บข้อมูลจำนวนมากที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลในหลายเพจ
Window.mozAnimationStartTime (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
เวลาในหน่วยมิลลิวินาทีนับตั้งแต่ยุคที่วงจรการเคลื่อนไหวปัจจุบันเริ่มต้นขึ้น ใช้ Animation.startTime (en-US) แทน
Window.mozPaintCount (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
ส่งคืนจำนวนครั้งที่เอกสารปัจจุบันถูกแสดงบนหน้าจอในหน้าต่างนี้ สามารถใช้เพื่อคำนวณประสิทธิภาพการแสดงผล
Window.orientation (en-US) Read only This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
ส่งคืนการวางแนวเป็นองศา (เพิ่มขึ้นทีละ 90 องศา) ของวิวพอร์ตที่สัมพันธ์กับการวางแนวตามธรรมชาติของอุปกรณ์
Window.pkcs11 (en-US) This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
เดิมให้การเข้าถึงเพื่อติดตั้งและลบโมดูล PKCS11
Window.returnValue This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
ค่าส่งคืนที่จะส่งกลับไปยังฟังก์ชันที่เรียกว่า window.showModalDialog () เพื่อแสดงหน้าต่างเป็นกล่องโต้ตอบโมดอล

วิธีการ

อินเทอร์เฟซนี้สืบทอดเมธอดจากอินเทอร์เฟซ EventTarget (en-US) และใช้เมธอดจาก WindowOrWorkerGlobalScope (en-US) และ EventTarget (en-US)

Window.alert ()
แสดงกล่องโต้ตอบการแจ้งเตือน
Window.blur ()
ตั้งโฟกัสให้ห่างจากหน้าต่าง
Window.cancelAnimationFrame () {{trial_inline}}
ช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการโทรกลับที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ด้วย Window.requestAnimationFrame (en-US)
Window.cancelIdleCallback() (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Enables you to cancel a callback previously scheduled with Window.requestIdleCallback (en-US).
Window.clearImmediate() (en-US)
Cancels the repeated execution set using setImmediate.
Window.close() (en-US)
Closes the current window.
Window.confirm() (en-US)
Displays a dialog with a message that the user needs to respond to.
Window.dump() (en-US) This API has not been standardized.
Writes a message to the console.
Window.find() (en-US)
Searches for a given string in a window.
Window.focus() (en-US)
Sets focus on the current window.
Window.getComputedStyle() (en-US)
Gets computed style for the specified element. Computed style indicates the computed values of all CSS properties of the element.
Window.getDefaultComputedStyle() (en-US) This API has not been standardized.
Gets default computed style for the specified element, ignoring author stylesheets.
Window.getSelection() (en-US)
Returns the selection object representing the selected item(s).
Window.matchMedia() (en-US)
Returns a MediaQueryList (en-US) object representing the specified media query string.
Window.maximize()
FIXME: NeedsContents
Window.minimize() (en-US) (top-level XUL windows only)
Minimizes the window.
Window.moveBy() (en-US)
Moves the current window by a specified amount.
Window.moveTo() (en-US)
Moves the window to the specified coordinates.
Window.open() (en-US)
Opens a new window.
Window.postMessage() (en-US)
Provides a secure means for one window to send a string of data to another window, which need not be within the same domain as the first.
Window.print() (en-US)
Opens the Print Dialog to print the current document.
Window.prompt() (en-US)
Returns the text entered by the user in a prompt dialog.
Window.requestAnimationFrame() (en-US)
Tells the browser that an animation is in progress, requesting that the browser schedule a repaint of the window for the next animation frame.
Window.requestIdleCallback() (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Enables the scheduling of tasks during a browser's idle periods.
Window.resizeBy() (en-US)
Resizes the current window by a certain amount.
Window.resizeTo() (en-US)
Dynamically resizes window.
Window.scroll() (en-US)
Scrolls the window to a particular place in the document.
Window.scrollBy() (en-US)
Scrolls the document in the window by the given amount.
Window.scrollByLines() (en-US) This API has not been standardized.
Scrolls the document by the given number of lines.
Window.scrollByPages() (en-US) This API has not been standardized.
Scrolls the current document by the specified number of pages.
Window.scrollTo() (en-US)
Scrolls to a particular set of coordinates in the document.
Window.setImmediate() (en-US)
Executes a function after the browser has finished other heavy tasks
Window.setResizable() This API has not been standardized.
Toggles a user's ability to resize a window.
Window.sizeToContent() (en-US) This API has not been standardized.
Sizes the window according to its content.
Window.stop() (en-US)
This method stops window loading.
Window.updateCommands() (en-US) This API has not been standardized.
Updates the state of commands of the current chrome window (UI).

Methods implemented from elsewhere

EventTarget.addEventListener() (en-US)
Register an event handler to a specific event type on the window.
EventTarget.dispatchEvent() (en-US)
Used to trigger an event.
WindowOrWorkerGlobalScope.atob() (en-US)
Decodes a string of data which has been encoded using base-64 encoding.
WindowOrWorkerGlobalScope.btoa() (en-US)
Creates a base-64 encoded ASCII string from a string of binary data.
WindowOrWorkerGlobalScope.clearInterval() (en-US)
Cancels the repeated execution set using WindowOrWorkerGlobalScope.setInterval() (en-US).
WindowOrWorkerGlobalScope.clearTimeout() (en-US)
Cancels the delayed execution set using WindowOrWorkerGlobalScope.setTimeout() (en-US).
WindowOrWorkerGlobalScope.createImageBitmap() (en-US)
Accepts a variety of different image sources, and returns a Promise (en-US) which resolves to an ImageBitmap (en-US). Optionally the source is cropped to the rectangle of pixels originating at (sx, sy) with width sw, and height sh.
WindowOrWorkerGlobalScope.fetch() (en-US)
Starts the process of fetching a resource from the network.
EventTarget.removeEventListener (en-US)
Removes an event listener from the window.
WindowOrWorkerGlobalScope.setInterval() (en-US)
Schedules a function to execute every time a given number of milliseconds elapses.
WindowOrWorkerGlobalScope.setTimeout() (en-US)
Schedules a function to execute in a given amount of time.

Deprecated methods

Window.back() (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Moves back one in the window history. This method is deprecated; you should instead use window.history.back() (en-US).
Window.captureEvents() (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Registers the window to capture all events of the specified type.
Window.forward() (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Moves the window one document forward in the history. This method is deprecated; you should instead use window.history.forward() (en-US).
Window.getAttention() This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Flashes the application icon.
Window.home() (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Returns the browser to the home page.
Window.openDialog() (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Opens a new dialog window.
Window.releaseEvents() (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Releases the window from trapping events of a specific type.
Window.showModalDialog() (en-US) This API has not been standardized. This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Displays a modal dialog.

Event handlers

These are properties of the window object that can be set to establish event handlers for the various things that can happen in the window that might be of interest.

This interface inherits event handlers from the EventTarget (en-US) interface and implements event handlers from WindowEventHandlers (en-US).

Window.onappinstalled (en-US)
Called when the page is installed as a webapp. See appinstalled (en-US) event.
Window.onbeforeinstallprompt (en-US)
An event handler property dispatched before a user is prompted to save a web site to a home screen on mobile.
Window.ondevicelight (en-US)
An event handler property for any ambient light levels changes
Window.ondevicemotion (en-US)
Called if accelerometer detects a change (For mobile devices)
Window.ondeviceorientation (en-US)
Called when the orientation is changed (For mobile devices)
Window.ondeviceorientationabsolute (en-US) This API has not been standardized.
An event handler property for any device orientation changes.
Window.ondeviceproximity (en-US)
An event handler property for device proximity event
Window.ongamepadconnected (en-US)
Represents an event handler that will run when a gamepad is connected (when the gamepadconnected (en-US) event fires).
Window.ongamepaddisconnected (en-US)
Represents an event handler that will run when a gamepad is disconnected (when the gamepaddisconnected (en-US) event fires).
Window.onmozbeforepaint (en-US)
An event handler property for the MozBeforePaint event, which is sent before repainting the window if the event has been requested by a call to the Window.mozRequestAnimationFrame() (en-US) method.
Window.onpaint (en-US)
An event handler property for paint events on the window.
Window.onrejectionhandled (en-US)
An event handler for handled Promise rejection events.
Window.onuserproximity (en-US)
An event handler property for user proximity events.
Window.onvrdisplayconnect (en-US)
Represents an event handler that will run when a compatible VR device has been connected to the computer (when the vrdisplayconnected event fires).
Window.onvrdisplaydisconnect (en-US)
Represents an event handler that will run when a compatible VR device has been disconnected from the computer (when the vrdisplaydisconnected event fires).
Window.onvrdisplayactivate (en-US)
Represents an event handler that will run when a display is able to be presented to (when the vrdisplayactivate event fires), for example if an HMD has been moved to bring it out of standby, or woken up by being put on.
Window.onvrdisplaydeactivate (en-US)
Represents an event handler that will run when a display can no longer be presented to (when the vrdisplaydeactivate event fires), for example if an HMD has gone into standby or sleep mode due to a period of inactivity.
Window.onvrdisplayblur (en-US)
Represents an event handler that will run when presentation to a display has been paused for some reason by the browser, OS, or VR hardware (when the vrdisplayblur event fires) — for example, while the user is interacting with a system menu or browser, to prevent tracking or loss of experience.
Window.onvrdisplayfocus (en-US)
Represents an event handler that will run when presentation to a display has resumed after being blurred (when the vrdisplayfocus event fires).
Window.onvrdisplaypresentchange (en-US)
represents an event handler that will run when the presenting state of a VR device changes — i.e. goes from presenting to not presenting, or vice versa (when the vrdisplaypresentchange event fires).

Event handlers implemented from elsewhere

GlobalEventHandlers.onabort (en-US)
Called when the loading of a resource has been aborted, such as by a user canceling the load while it is still in progress
WindowEventHandlers.onafterprint (en-US)
Called when the print dialog box is closed. See afterprint (en-US) event.
WindowEventHandlers.onbeforeprint (en-US)
Called when the print dialog box is opened. See beforeprint (en-US) event.
WindowEventHandlers.onbeforeunload (en-US)
An event handler property for before-unload events on the window.
GlobalEventHandlers.onblur (en-US)
Called after the window loses focus, such as due to a popup.
GlobalEventHandlers.onchange (en-US)
An event handler property for change events on the window.
GlobalEventHandlers.onclick (en-US)
Called after the ANY mouse button is pressed & released
GlobalEventHandlers.ondblclick (en-US)
Called when a double click is made with ANY mouse button.
GlobalEventHandlers.onclose (en-US)
Called after the window is closed
GlobalEventHandlers.oncontextmenu (en-US)
Called when the RIGHT mouse button is pressed
GlobalEventHandlers.onerror (en-US)
Called when a resource fails to load OR when an error occurs at runtime. See error (en-US) event.
GlobalEventHandlers.onfocus (en-US)
Called after the window receives or regains focus. See focus (en-US) events.
WindowEventHandlers.onhashchange (en-US)
An event handler property for hashchange (en-US) events on the window; called when the part of the URL after the hash mark ("#") changes.
GlobalEventHandlers.oninput (en-US)
Called when the value of an <input> element changes
GlobalEventHandlers.onkeydown (en-US)
Called when you begin pressing ANY key. See keydown (en-US) event.
GlobalEventHandlers.onkeypress (en-US)
Called when a key (except Shift, Fn, and CapsLock) is in pressed position. See keypress (en-US) event.
GlobalEventHandlers.onkeyup (en-US)
Called when you finish releasing ANY key. See keyup (en-US) event.
WindowEventHandlers.onlanguagechange (en-US)
An event handler property for languagechange (en-US) events on the window.
GlobalEventHandlers.onload (en-US)
Called after all resources and the DOM are fully loaded. WILL NOT get called when the page is loaded from cache, such as with back button.
WindowEventHandlers.onmessage (en-US)
Is an EventHandler (en-US) representing the code to be called when the message event is raised.
GlobalEventHandlers.onmousedown (en-US)
Called when ANY mouse button is pressed.
GlobalEventHandlers.onmousemove (en-US)
Called continously when the mouse is moved inside the window.
GlobalEventHandlers.onmouseout (en-US)
Called when the pointer leaves the window.
GlobalEventHandlers.onmouseover (en-US)
Called when the pointer enters the window
GlobalEventHandlers.onmouseup (en-US)
Called when ANY mouse button is released
WindowEventHandlers.onoffline
Called when network connection is lost. See offline (en-US) event.
WindowEventHandlers.ononline
Called when network connection is established. See online (en-US) event.
WindowEventHandlers.onpagehide
Called when the user navigates away from the page, before the onunload event. See pagehide (en-US) event.
WindowEventHandlers.onpageshow
Called after all resources and the DOM are fully loaded. See pageshow (en-US) event.
WindowEventHandlers.onpopstate (en-US)
Called when a back button is pressed.
GlobalEventHandlers.onreset (en-US)
Called when a form is reset
GlobalEventHandlers.onresize (en-US)
Called continuously as you are resizing the window.
GlobalEventHandlers.onscroll (en-US)
Called when the scroll bar is moved via ANY means. If the resource fully fits in the window, then this event cannot be invoked
GlobalEventHandlers.onwheel (en-US)
Called when the mouse wheel is rotated around any axis
GlobalEventHandlers.onselect (en-US)
Called after text in an input field is selected
GlobalEventHandlers.onselectionchange (en-US)
Is an EventHandler (en-US) representing the code to be called when the selectionchange event is raised.
WindowEventHandlers.onstorage (en-US)
Called when there is a change in session storage or local storage. See storage (en-US) event
GlobalEventHandlers.onsubmit (en-US)
Called when a form is submitted
WindowEventHandlers.onunhandledrejection (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
An event handler for unhandled Promise rejection events.
WindowEventHandlers.onunload (en-US)
Called when the user navigates away from the page.

Events

Listen to these events using addEventListener() or by assigning an event listener to the oneventname property of this interface.

error (en-US)
Fired when a resource failed to load, or can't be used. For example, if a script has an execution error or an image can't be found or is invalid.
Also available via the onerror (en-US) property.
languagechange (en-US)
Fired at the global scope object when the user's preferred language changes.
Also available via the onlanguagechange (en-US) property.
orientationchange (en-US)
Fired when the orientation of the device has changed.
Also available via the onorientationchange property.
devicemotion (en-US)
Fired at a regular interval, indicating the amount of physical force of acceleration the device is receiving and the rate of rotation, if available.
deviceorientation (en-US)
Fired when fresh data is available from the magnetometer orientation sensor about the current orientation of the device as compared to the Earth coordinate frame.
resize (en-US)
Fired when the window has been resized.
Also available via the onresize (en-US) property.
storage (en-US)
Fired when a storage area (localStorage or sessionStorage) has been modified in the context of another document.
Also available via the onstorage (en-US) property.

Animation events

animationcancel (en-US)
Fired when an animation unexpectedly aborts.
Also available via the onanimationcancel (en-US) property.
animationend (en-US)
Fired when an animation has completed normally.
Also available via the onanimationend (en-US) property.
animationiteration (en-US)
Fired when an animation iteration has completed.
Also available via the onanimationiteration (en-US) property.
animationstart (en-US)
Fired when an animation starts.
Also available via the onanimationstart (en-US) property.

Clipboard events

clipboardchange
Fired when the system clipboard content changes.
copy (en-US)
Fired when the user initiates a copy action through the browser's user interface.
Also available via the oncopy (en-US) property.
cut (en-US)
Fired when the user initiates a cut action through the browser's user interface.
Also available via the oncut (en-US) property.
paste (en-US)
Fired when the user initiates a paste action through the browser's user interface.
Also available via the onpaste (en-US) property.

Connection events

offline (en-US)
Fired when the browser has lost access to the network and the value of navigator.onLine has switched to false.
Also available via the onoffline property.
online (en-US)
Fired when the browser has gained access to the network and the value of navigator.onLine has switched to true.
Also available via the ononline property.

Focus events

blur (en-US)
Fired when an element has lost focus.
Also available via the onblur (en-US) property.
focus (en-US)
Fired when an element has gained focus.
Also available via the onfocus (en-US) property

Gamepad events

gamepadconnected (en-US)
Fired when the browser detects that a gamepad has been connected or the first time a button/axis of the gamepad is used.
Also available via the ongamepadconnected (en-US) property.
gamepaddisconnected (en-US)
Fired when the browser detects that a gamepad has been disconnected.
Also available via the ongamepaddisconnected (en-US) property

History events

hashchange (en-US)
Fired when the fragment identifier of the URL has changed (the part of the URL beginning with and following the # symbol).
Also available via the onhashchange (en-US) property.
pagehide (en-US)
Sent when the browser hides the current document while in the process of switching to displaying in its place a different document from the session's history. This happens, for example, when the user clicks the Back button or when they click the Forward button to move ahead in session history.
Also available through the onpagehide event handler property.
pageshow (en-US)
Sent when the browser makes the document visible due to navigation tasks, including not only when the page is first loaded, but also situations such as the user navigating back to the page after having navigated to another within the same tab.
Also available using the onpageshow event handler property.
popstate (en-US)
Fired when the active history entry changes.
Also available using the onpopstate (en-US) event handler property.

Load & unload events

beforeunload (en-US)
Fired when the window, the document and its resources are about to be unloaded.
Also available via the onbeforeunload (en-US) property.
DOMContentLoaded (en-US)
Fired when the document has been completely loaded and parsed, without waiting for stylesheets, images, and subframes to finish loading.
load (en-US)
Fired when the whole page has loaded, including all dependent resources such as stylesheets images.
Also available via the onload (en-US) property.
unload (en-US)
Fired when the document or a child resource is being unloaded.
Also available via the onunload (en-US) property.

Manifest events

appinstalled (en-US)
Fired when the browser has successfully installed a page as an application.
Also available via the onappinstalled (en-US) property.
beforeinstallprompt
Fired when a user is about to be prompted to install a web application.
Also available via the onbeforeinstallprompt (en-US) property.

Messaging events

message (en-US)
Fired when the window receives a message, for example from a call to Window.postMessage() (en-US) from another browsing context.
Also available via the onmessage (en-US) property.
messageerror (en-US)
Fired when a Window object receives a message that can't be deserialized.
Also available via the onmessageerror (en-US) property.
afterprint (en-US)
Fired after the associated document has started printing or the print preview has been closed.
Also available via the onafterprint (en-US) property.
beforeprint (en-US)
Fired when the associated document is about to be printed or previewed for printing.
Also available via the onbeforeprint (en-US) property.

Promise rejection events

rejectionhandled (en-US)
Sent every time a JavaScript Promise is rejected, regardless of whether or not there is a handler in place to catch the rejection.
Also available through the onrejectionhandled (en-US) event handler property.
unhandledrejection (en-US)
Sent when a JavaScript Promise is rejected but there is no handler in place to catch the rejection.
Also available using the onunhandledrejection (en-US) event handler property.

Transition events

transitioncancel (en-US)
Fired when a CSS transition is canceled.
Also available via the ontransitioncancel (en-US) property.
transitionend (en-US)
Fired when a CSS transition has completed.
Also available via the ontransitionend (en-US) property.
transitionrun (en-US)
Fired when a CSS transition is first created.
Also available via the ontransitionrun property.
transitionstart (en-US)
Fired when a CSS transition has actually started.
Also available via the ontransitionstart property.

WebVR events

vrdisplayactivate (en-US)
Fired when a VR display becomes available to be presented to, for example if an HMD has been moved to bring it out of standby, or woken up by being put on.
Also available via the onvrdisplayactivate (en-US) property.
vrdisplayblur (en-US)
Fired when presentation to a VR display has been paused for some reason by the browser, OS, or VR hardware.
Also available via the onvrdisplayblur (en-US) property.
vrdisplayconnect (en-US)
Fired when a compatible VR display is connected to the computer.
Also available via the onvrdisplayconnect (en-US) property.
vrdisplaydeactivate (en-US)
Fired when a VR display can no longer be presented to, for example if an HMD has gone into standby or sleep mode due to a period of inactivity.
Also available via the onvrdisplaydeactivate (en-US) property.
vrdisplaydisconnect (en-US)
Fired when a compatible VR display is disconnected from the computer.
Also available via the onvrdisplaydisconnect (en-US) property.
vrdisplayfocus (en-US)
Fired when presentation to a VR display has resumed after being blurred.
Also available via the onvrdisplayfocus (en-US) property.
vrdisplaypresentchange (en-US)
Fired when the presenting state of a VR display changes — i.e. goes from presenting to not presenting, or vice versa.
Also available via the onvrdisplaypresentchange (en-US) property.
vrdisplaypointerrestricted
ยิงเมื่อป้อนข้อมูลตัวชี้แสดงผล VR ของถูก จำกัด การบริโภคผ่านองค์ประกอบ pointerlocked
พร้อมใช้งานผ่านคุณสมบัติ onvrdisplaypointerrestricted
vrdisplaypointerunrestricted
ยิงเมื่อป้อนข้อมูลตัวชี้แสดงผล VR จะไม่ถูก จำกัด การบริโภคผ่านองค์ประกอบ pointerlocked
พร้อมใช้งานผ่านคุณสมบัติ onvrdisplaypointerunrestricted

อินเทอร์เฟซ

ดูDOM อ้างอิง

ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

BCD tables only load in the browser