JavaScript

JavaScript (JS)  és un llenguatge de programació utilitzat principalment en el costat del client amb scripts dinàmics per le pàgines web, però sovint també costat Servidor.

JavaScript no està estretament relacionat amb Java, però veure aquí per a una comparació..

Concebut com un llenguatge del costat del servidor per Brendan Eich (llavors empleat de Netscape Corporation), JavaScript aviat va arribar a Netscape Navigator 2.0 al setembre de 1995. JavaScript va gaudir d'un èxit immediat i Internet Explorer 3.0 (en-US) va introduir el suport de JavaScript amb el nom de JScript a l'agost de 1996.

Al novembre de 1996, Netscape va començar a treballar amb ECMA International per fer de Javascript un estàndard de la indústria. Des de llavors, el Javascript estandarditzat es diu ECMAScript i s'especifica sota ECMA-262, que la seva última (setena) edició està disponible al juny de 2016.

JavaScript s'utilitza sobretot en el navegador, permetent als desenvolupadors manipular el contingut de la pàgina web a través del DOM, manipular dades amb AJAX i IndexedDB, dibuixar gràfics amb canvas (en-US), interactuar amb el dispositiu que executa el navegador a través de diversos APIs, i així successivament. Javascript és un dels llenguatjes més utilitzats en el món, a causa del recent creixement i millora en el rendiment dels APIs disponibles en els navegadors.

Recentment, Javascript va tornar al servidor amb la reeixida plataforma Node.js, l'entorn d'execució de Javascript multiplataforma més popular fora del navegador. Node.js us permet usar Javascript com a llenguatge de scripting per automatitzar les coses en una PC i crear servidors HTTP i Web Sockets (en-US) completament funcionals.

Aprèn més

Coneixement general

Aprendre JavaScript

Referència tècnica