DOM

El DOM (Document Object Model) és un API que representa i interactua amb qualsevol document HTML o XML. El DOM és un model de document carregat en el navegadorr i representa el document com un arbre de nodes, on cada node representa una part del document (per exemple, un element, cadena de text o comentari).

El DOM és una de les APIs més utilitzades en la Web, ja que permet que el codi s'executi en un navegador per accedir i interactuar amb cada node en el document. Els nodes poden ser creats, moure i canviar. Els detectors d'esdeveniments poden afegir-se als nodes i es desencadenen sobre l'ocurrència d'un esdeveniment donat.

DOM no es va especificar originalment, va sorgir quan els navegadors van començar a implementar Javascript. Aquest llegat de DOM és de vegades anomenat DOM 0. Avui, el W3C porta l'especificació DOM, i el Grup de Treball DOM està preparant la versió 4.

Aprèn més

Coneixement general

Informació tècnica