CDN

CDN (Mạng lưới Phân phối Nội dung / Content Delivery Network) là một nhóm các máy chủ phân bổ trên nhiều vị trí địa lý. Những máy chủ này chứa các bản sao dữ liệu để nó có thể cung cấp dữ liệu được yêu cầu dựa trên máy chủ gần nhất so với người-dùng-cuối tương ứng. Các CDN giúp cho dịch vụ tốc ít bị ảnh hưởng bởi lưu lượng cao.

Các CDN được dùng rộng rãi để phân stylesheets và tệp Javascript (tài sản tĩnh) của những thư viện như Bootstrap, jQuery, v.v... Người ta thường thích dùng CDN để tải những tập thư viện này vì vài lý do sau:

  • Sử dụng tài sản tĩnh từ CDN giúp giảm bớt gánh nặng cho máy chủ của mình.
  • Hầu hết các CDN đều có máy chủ trên toàn cầu. Nên các máy chủ của CDN có thể sẽ gần với người dùng hơn máy chủ của mình. Khoảng cách địa lý có ảnh hưởng để tốc độ theo tỉ lệ tương ứng.
  • Các CDN đều đã được cấu hình bộ nhớ cache phù hợp. Việc dùng CDN sẽ đỡ phải cấu hình những tài sản tĩnh này trên máy chủ của mình.