Регулярний вираз

Регулярний вираз (англ. regular expression або regex) — це записаний формальною мовою (що називається мовою регулярних виразів) рядок, що описує множину (подеколи нескінченну) послідовностей символів, що їх слід шукати.

Регулярні вирази використовуються для:

  • перевірки рядка на відповідність певним очікуванням (як-от адреса електронної пошти чи номер телефону);
  • пошуку підрядка (підрядків), що відповідає певним очікуванням (наприклад, пошук всіх IP-адрес, згаданих в тексті);
  • пошуку із заміною.

Алгоритми пошуку за регулярними виразами впроваджені у багатьох мовах програмування, але найбільшого поширення набула реалізація з Perl, яка згодом зросла до окремої від мови Perl множини сумісних реалізацій, що зветься PCRE (Perl Compatible Regular Expression). Втім JavaScript надає через клас RegExp інший варіант реалізації.

Дізнатись більше

Загальні відомості

Технічна довідка