NaN

NaN (Not a Number) належить до числового типу даних та означає невизначений результат або таке значення, яке неможливо подати. Переважно це результати операцій над числами з рухомою комою.

Наприклад, NaN може представляти нескінченність, результат ділення на нуль, відсутнє значення, або квадратний корінь від'ємного числа (бо то уявне число, а числа з рухомою комою є дійсними).

Як це виглядає на практиці? Результат математичної операції в JavaScript може бути NaN, що в JavaScript означає "невизначений". Така операція може зіпсувати результати обчислень і поведінку програми в цілому. Більш того, якщо йдеться про один із проміжних результатів складного обчислення, знайти помилку може буде непросто. На щастя, результат NaN красномовно свідчить про те, що операція здійснюється над неприйнятними значеннями. А те, що результатом всякої математичної операції над NaN завжди лишається NaN, дозволяє значно легше відстежити походження помилкового значення.

Дізнатись більше

Загальні відомості

  • NaN у Вікіпедії

Технічна інформація