Block (CSS)

Een block op een webpagina is een HTML element dat op een nieuwe lijn, d.w.z. onder het voorgaande element in een horizontale schrijfwijze, en boven het volgende element (algemeen gekend als een block-level element). Bijvoorbeeld <p> is standaard een block-level element, terwijl <a> een inline element is — u kan verschillende links naast mekaar zetten in de HTML broncode en ze zullen op dezelfde lijn staan in de getoonde uitvoer.

Gebruik makend van de display eigenschap kan u veranderen of een element als een inline-element of een block-level (of een van de vele andere opties) wordt weergegeven; blocks zijn ook onderhevig aan de effecten van positionering en het gebruik van de position eigenschap.

Meer informatie

Algemene kennis