Asynchroon

 

Asynchroon verwijst naar een communicatieomgeving waar beide partijen berichten sturen en verwerken wanneer het handig of mogelijk is in plaats van onmiddellijk.

Het kan gebruikt worden om een menselijke communicatieomgeving zoals e-mail — de zender verstuurt een e-mail en de ontvanger zal antwoorden wanneer op een gepast moment; ze moeten niet onmiddellijk antwoorden.

Het kan ook gebruikt worden om een programmatorische communicatieomgeving te beschrijven. Bijvoorbeeld Ajax is een asynchroon mechanisme om kleine stukjes data te verzoeken via HTTP; het resultaat wordt verstuurd wanneer het antwoord volledig is, niet onmiddellijk.

Meer informatie

Technische referentie