AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) is een progameertaal waarbij HTML, CSS, JavaScript, DOM, en het XMLHttpRequest-object worden gecombineerd om complexere webpagina's te bouwen. AJAX maakt het mogelijk om bepaalde delen van een webpagina te vernieuwen (updaten) zonder de gehele pagina te moeten herladen.  Met AJAX is het ook mogelijk om asychroon te werken, dit houdt in dat bij het vernieuwen van een bepaald gedeelte op de website de code van dit gedeelte nog steeds blijft werken (bij synchroon is dit juist andersom: de code van het gedeelte dat wordt vernieuwd stopt met werken todat dat gedeelte klaar is met laden).

Meer informatie

Algemene kennis

Technische informatie