Woordenlijst

Leer een nieuw begrip:

TCP
TCP (Transmission Control Protocol) is een belanrijk netwerk protocol dat twee hosts in staat stelt om te verbinden en data  stromen uit te wisselen. TCP garandeert de bezorging van gegevens en pakketjes in dezelfde volgorde als die waarin ze werden verstuurd. Vint Cerf en Bob Kahn, op dat moment DARPA wetenschappers, ontworpen het in de jaren '70.

Webtechnologieën bevatten lange lijsten met jargon en afkortingen die worden gebruikt in documentatie en codering. Deze woordenlijst bevat definities van woorden en afkortingen die u moet weten om het web succesvol te kunnen begrijpen en bouwen.

Begrippenlijst

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Bijdragen aan de woordenlijst

This glossary is a never ending work in progress. You can help improving it by writing new entries or by making the existing ones better. The easiest way to start is to hit the following button or to pick one of the suggested terms below.

Voeg een nieuw begrip toe aan de woordenlijst

If you want to know more on how to contribute to the glossary, check out the glossary documentation status page.