Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

Learn a new term:

Klasse
Bij object-georiënteerd programmeren definieert een klasse de karakteristieken van een object. Een klasse vormt dan een sjabloon voor de eigenschappen en methoden van dat object. Voor het aanmaken van instanties van een klasse gebruikt men de constructoren van die klasse.

Web technologies contain long lists of jargon and abbreviations that are used in documentation and coding. This glossary provides definitions of words and abbreviations you need to know to successfully understand and build for the web.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Contribute to the glossary

This glossary is a never ending work in progress. You can help improving it by writing new entries or by making the existing ones better. The easiest way to start is to hit the following button or to pick one of the suggested terms below.

If you want to know more on how to contribute to the glossary, check out the glossary documentation status page.

Join the Glossary community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: klez
 Laatst bijgewerkt door: klez,