Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

Leer een nieuw begrip:

ARIA
ARIA (Accessible Rich Internet Applications) is een specificatie van  W3C voor het toevoegen van semantiek en andere metadata aan HTML voor gebruikers van technologische hulpmiddelen.

Webtechnologieën bevatten lange lijsten met jargon en afkortingen die worden gebruikt in documentatie en codering. Deze woordenlijst bevat definities van woorden en afkortingen die u moet weten om het web succesvol te kunnen begrijpen en bouwen.

Voeg een nieuw begrip toe aan de woordenlijst

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Bijdragen aan de woordenlijst

This glossary is a never ending work in progress. You can help improving it by writing new entries or by making the existing ones better. The easiest way to start is to hit the following button or to pick one of the suggested terms below.

Voeg een nieuw begrip toe aan de woordenlijst

If you want to know more on how to contribute to the glossary, check out the glossary documentation status page.

Join the Glossary community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: mdnwebdocs-bot, wbamberg, tomudding, klez
Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,