Amawal

Tasuqilt agi ur temmid ara. Ma ulac aɣilif, mudd afus di tsuqilt n umagrad agi si teglizit.

Ernut awal amaynut:

AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript akked XML) d tasemrest n usihel yesdukulen HTML, CSS, JavaScript, d DOM, akked XMLHttpRequest object akken ad nebnu ugar n isebtar web imeẓda.  Ayen ixeddem AJAX d aleqqem n kra n isebtar web deg umḍiq n usmiren n usebter meṛṛa. AJAX ad k-yeǧǧ daɣen ad tmahleḍ s wudem aramtawan, ayen yettwaǧǧan tangalt inek ad tetttwaselkem ticki kran n yeḥricen n isebtar inek ttaɛraḍen ad d-alin tikelt-nniḍen (ma yella nquren akken wudem amtawan i yessewḥalen tangalt inek seg uselkem arama yuli-d akk usebter inek).

Titiknulujitin n web ččuṛent d urtan ed awalem itiknikiyen yettuseqdacen deg turmin ed tangalt.amawal agi degs   tabadut n wawalen ed tazegzilt i wen isefken iw gzu ed useqdec n web..

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Ttekkit deg mawal 

Amawal agi d leqdic ur nekkefu ulac taggara,tzemrem ad fkkem tallat s tira n awalen imaynuten naɣ att semsawim ayagi.ayen ig sahlen maḍi mara tebduḍ d asiti ɣef tqefalt iw fran n wawal tumlin dagi.

Ma tebɣam a tisinnem ugar n wamek i tzemrem ad fkkem tallat s amawal,rrzut ɣer s asebtar n waddad n tumlin n umawal.

Join the Amawal community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Tibzimin akked imttekkiyen icuddden ɣer isemli

 Imttekiyen deg usebter agi: faridatcemlulaqbayli, klez
 Asnifel anneggaru sɣur: faridatcemlulaqbayli,