Elements a nivell de bloc

Els elements HTML (HyperText Markup Language) són normalment elements "en bloc" o elements "en línia". Un element en bloc ocupa tot l'espai del seu element pare (contenidor), creant així un "bloc". Aquest article ajuda a explicar el que això significa.

Els navegadors solen mostrar l'element a nivell de bloc amb un salt de línia abans i després de l'element. Es pot visualitzar com una pila de caixes. El següent exemple demostra la influència de l'element en bloc:

Elements en Bloc

HTML

<p>This paragraph is a block-level element; its background has been colored to display the paragraph's parent element.</p>

CSS

p { background-color: #8ABB55; }

Ús

  • Els Elements en bloc poden aparèixer només dins d'un element <body>.

En bloc vs. En línia

Hi ha un parell de diferències clau entre els elements en bloc i els elements en línia:

Formateig
Per defecte, els elements de bloc comencen en línies noves, però els elements en línia poden començar en qualsevol part d'una línia.
Model de contingut
En general, els elements de bloc poden contenir elements en línia i altres elements en bloc. Inherent a aquesta distinció estructural és la idea que els elements de bloc creen estructures "més gran" que els elements en línia.

La distinció entre els elements en bloc vs. línia s'utilitza en les especificacions d'HTML fins 4.01. En HTML5, aquesta distinció binària se substitueix amb un conjunt més complex de categories de contingut. La categoria "en bloc" correspon aproximadament a la categoria de contingut dinàmic en HTML 5, mentre que "en línia" es correspon amb el contingut fraseig, però hi ha categories addicionals.

Elements

La següent és una llista completa de tots els elements HTML de bloc (encara que "a nivell de bloc" no es defineix tècnicament per als elements que són nous en HTML5).

<address>
Informació de contacte
<article> HTML5
Contingut Article.
<aside> HTML5
Contingut  Aside.
<blockquote>
Cita extensa ("bloc").
<br>
Salt de línia.
<canvas> HTML5
Gràfic canvas.
<dd>
Descripció Definició.
<div>
Divisió document.
<dl>
Llista de definicions.
<fieldset>
Etiquetes de camp.
<figcaption> HTML5
Llegenda de la imatge.
<figure> HTML5
Contingut multimèdia, grups amb una llegenda (veure <figcaption>).
<footer> HTML5
Secció o peu de pàgina.
<form>
Formulari d'entrada.
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
Nivells de capçalera 1-6.
<header> HTML5
Secció o encapçalament de pàgina.
<hgroup> HTML5
Informació de capçalera de grups.
<hr>
Regla horitzontal (línia divisòria).
<li>
Element de la llista..
<main>
Conté el contingut central únic per aquest document.
<nav>
Conté enllaços de navegació.
<noscript>
Contingut d'ùs si scripting no és compatible o apagat.
<ol>
Llista ordenada.
<output> HTML5
Formulari de sortida.
<p>
Paràgraf.
<pre>
Text amb format predefinit.
<section> HTML5
Secció d'una pàgina web.
<table>
Taula.
<tfoot>
Peu de pàgina de la taula.
<ul>
Llista desordenada.
<video> HTML5
Reproductor de vídeo.

Veure