ParentNode.childElementCount

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

ParentNode.childElementCount jest właściwością tylko do odczytu zwraca ona liczbę o typie unsigned long, która zwraca ilość elementów dzieci w elemencie rodzicu.

Ta właściwość została początkowo zdefiniowana w interfejsie  ElementTraversal. Interfejs ten Node, posiadał 2 różne zestawy właściwości - te, które mają elementy dzieci i te elementy, które są dziećmi. Dzieci zostały przeniesione do interfejsu ChildNode, a rodzice do ParentNode. Jest to zmiana techniczna, która nie powinna mieć wpływu na kompatybilność.

Składnia

var liczbaDzieci = node.childElementCount;
liczbaDzieci
Wartość która zostanie zwrócona o typie unsigned long (maksymalnie 64 bitowa liczba całkowita dodatnia).
node
Objekt reprezentowany przez Document, DocumentFragment, lub Element.

Przykład

var elementRodzic = document.getElementById('tata');
if (elementRodzic.childElementCount > 0) {
 // Zrób coś 
}

Łatka dla IE8 & IE9 & Safari

Ta właściwość jest niewspierana na przeglądarkach IE9 i poniżej oraz Safari, jest niewspierana dla obiektów Document i DocumentFragment.

;(function(constructor) {
 if (constructor &&
   constructor.prototype &&
   constructor.prototype.childElementCount == null) {
  Object.defineProperty(constructor.prototype, 'childElementCount', {
   get: function() {
    var i = 0, dzieci = 0, wezel, iloscElementow = this.childNodes;
    while (wezel = iloscElementow[i++]) {
     if (wezel.nodeType === 1) dzieci++;
    }
    return dzieci;
   }
  });
 }
})(window.Node || window.Element);

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
DOM
The definition of 'ParentNode.childElementCount' in that specification.
Living Standard Dzieli interfejs ElementTraversal na ChildNodeParentNode. Obecna właściwość jest zdefinionawa w tym drugim.
Document i DocumentFragment zaimlementowały już nowe interfejsy.
Element Traversal Specification
The definition of 'ElementTraversal.childElementCount' in that specification.
Obsolete

Na chwilę obecną dodano wstępną definicje do interfejsu ElementTraversal i wykorzystywana jest ona w klasie Element.

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
childElementCountChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 10Safari Full support 4WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
Support on Document and DocumentFragment
Experimental
Chrome Full support 29Edge Full support ≤79Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 16Safari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

Zobacz także