Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Returns a boxObject (x, y, width, height) for a specified element.

Note: This method is obsolete. You should use the element.getBoundingClientRect() method instead.

Syntax

boxObject = document.getBoxObjectFor(element);

Example

var myDiv = document.getElementById("myDiv"),
    boxObj = document.getBoxObjectFor (myDiv);
 
alert (
  "x:" + boxObj.x +
  ", y:" + boxObj.y +
  ", Width:" + boxObj.width +
  ", Height:" + boxObj.height
);

Notes

Specified in nsIXULDocument.idl

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
getBoxObjectFor
DeprecatedNon-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support ? — ?IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?

Legend

No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,