Boolean

У галузі комп'ютерних наук Boolean (укр. Булевий вираз) це логічний тип данних що може мати лише значення true ("вірний" або "так") або false ("помилковий" або "ні"). Наприклад, в JavaScript, Булеві умови часто використовуються для вирішення які секції коду виконувати (наприклад в операторах if) або повторити (наприклад в циклах).

Нижче JavaScript псевдокод (це не дійсно виконуваний код), що демонструє цю концепцію.

/* JavaScript if statement */
if (boolean conditional) {
   // код виконується якщо умова вірна
}

if (boolean conditional) {
  console.log("boolean conditional resolved to true");
} else {
  console.log("boolean conditional resolved to false");
}


/* JavaScript for loop */
for (control variable; boolean conditional; counter) {
  // код виконується повторно якщо умова вірна
}

for (var i=0; i < 4; i++) {
  console.log("I print only when the boolean conditional is true");
}

Булеве значення названо на честь англійського математика Джордж Буль піонера на ниві математичної логіки.

Дізнатись більше

Загальна інформація

Технічна довідка