WebGLRenderingContext.getShaderSource()

WebGL API 中的 WebGLRenderingContext.getShaderSource() 方法以DOMString的形式返回了一个WebGLShader的源码。

语法

DOMString gl.getShaderSource(shader);

参数

shader

要获取源码的 WebGLShader 对象

返回值

一个包含了指定着色器的源码的 DOMString

例子

js
var shader = gl.createShader(gl.VERTEX_SHADER);
gl.shaderSource(shader, originalSource);

var source = gl.getShaderSource(shader);

规范

Specification
WebGL Specification
# 5.14.9

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

相关链接