Προσβασιμότητα

Η Προσβασιμότητα Ιστού (A11Y) αναφέρεται στις καλύτερες τεχνικές διατήρησης της λειτουργικότητας μιας ιστοσελίδας παρά τους φυσικούς και τεχνικούς περιορισμούς. Η Προσβασιμότητα Ιστού ορίζεται τυπικά και συζητείται στο W3C διά μέσου της Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας Διαδικτύου (ΠΠΔ).

Learn more

General knowledge

Learn web accessibility

Technical reference