MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

WeakMap.prototype.clear()

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

El mètode clear() elimina tots els elements d'un objecte WeakMap.

Sintaxi

wm.clear();

Exemples

Utilitzar el mètode clear

var wm = new WeakMap();
var obj = {};

wm.set(obj, "foo");
wm.set(window, "bar");

wm.has(obj); // true
wm.has(window); // true

wm.clear();

wm.has(obj)  // false
wm.has(window)  // false

Especificacions

No forma part de cap especificació o borrador actual. Aquest mètode formava part del borrador de l'especificació d'ECMAScript 6 fins a la revisió número 28 (versió del 14 d'octubre del 2014), però s'ha eliminat en versions posteriors del borrador. No formarà part de l'estàndard final.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 20.0 (20.0) 11 23 7.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported 20.0 (20.0) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,