JavaScript

Guider

JavaScript® (ofta förkortat till JS) är ett lättviktigt, tolkat, eller "just-in-time"-kompilerat programmeringsspråk med first-class-funktioner, mest känt som skriptspråk för hemsidor, men används även i många sammanhang utanför webbläsaren så som i Node.js (en-US)Apache CouchDB eller Adobe Acrobat. Språket är ett prototyp-baserat multi-paradigmskriptingspråk som är dynamiskt typat och stödjer en objektorienterad, imperativ och funktionell programmeringsstil. Läs mer om JavaScript här (en-US).

Standarden för JavaScript kallas ECMAScript. Från och med 2012 stödjer alla moderna webbläsare ECMAScript 5.1. Äldre webbläsare stödjer åtminstone ECMAScript 3. Den 17:e Juni 2015 publicerades den större versionen av ECMAScript, som officiellt kallas för ECMAScript 2015, men refererad ofta som ECMAScript 6 eller ES6. Sedan 2015-versionen släpps nya standarder årsvis. Denna dokumentation täcker det senaste utkastet, vilket för närvarande är ECMAScript 2020.

Denna delen av sidan är dedikerad till själva språket JavaScript; delarna som inte är direkt kopplade till hemsidor, eller servermiljö. För information till API:er specifikt för hemsidor, se Web APIs och DOM.

JavaScript skall inte förväxlas med programmeringsspråket Java. Java och JavaScript har helt olika syntax och används i olika syften. Java är ett varumärke och är registrerat av Oracle i USA och andra länder.

Lär dig att programmera i JavaScript med våra guider.

Introduktion

JavaScript Guide
Om du är ny på JavaScript, kommer den här guiden ta dig igenom språket.
JavaScript teknisk översikt
Introduktion till JavaScript webbläsarmiljö.
Introduktion till Objektorienterad JavaScript (en-US)
Introduktion till konceptet av objekt orienterad programmering i JavaScript.

Intermediär

En återintroduktion till JavaScript
En översikt för dem som tror att de kan JavaScript.
Datastrukturer i JavaScript (en-US)
Översikt över de tillgängliga datastrukturerna i JavaScript.
Jämförelse och likheter
JavaScript erbjuder tre olika operatörer för värde-jämförelser: Vid strikt likhet används ===, vid mindre strikt likhet används ==, och Object.is() (en-US)-metoden.

Avancerad

Prototyper och dess arvskedja
Förklarar hur arv baserat på prototyper fungerar vars begrepp allt som oftast både är missförstått och undervärderat.
Strikt läge
En strikt variant av JavaScript.
JavaScript typed arrays (en-US)
"JavaScript typed arrays" tillförser en mekanism för att komma åt rå binär-data.
Minneshantering (en-US)
Livscykel för minne och avfallshantering (garbage collection) i JavaScript.
Concurrency-programmering och Event-loopen
Javascript har en modell för concurrency ("samtidighet") baserad på en "event-loop".

Referens

Bläddra bland vår JavaScript-referens här.

Standardobjekt
Lär dig om de inbyggda objekten i JavaScript: Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap , WeakSet, and others.
Uttryck och operatörer
Lär dig mer om hur JavaScript behandlar operatörer: instanceof (en-US), typeof (en-US), new (en-US), this (en-US), operator precedence, och mer.

Inom programmering är uttryck "expressions" på engelska.
Satser och deklarationer
Lär dig hur do-while (en-US), for-in (en-US), for-of (en-US), try-catch (en-US), let (en-US), var (en-US), const (en-US), if-else (en-US), switch (en-US), och mer JavaScript-satser fungerar.

Inom programmering är satser "statements" på engelska.
Funktioner
Lär dig hur man arbetar med JavaScripts funktioner för att utveckla din applikation.

Verktyg och resurser

Hjälpfulla verktyg när du skriver och avlusar ("debuggar") din JavaScript-kod.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, och mer.
JavaScript Shells
Ett JavaScript-skal som tillåter dig att snabbt testa JavaScript-kodsnuttar.
TogetherJS

Samarbete gjort enkelt.

Stack Overflow
Stack Overflow är ett QA-forum för programmerare. Se efter frågor taggade med "JavaScript".
JavaScript-versioner och utgivningsanteckningar
Bläddra bland JavaScripts funktions-historia och implementationsstatus.