JavaScript

Denna översättning är ofullständig. Hjälp till att översätta denna artikel från engelska.

JavaScript® (ofta förkortat till JS) är ett lättvikt, direkt tolkat, objekt-orienterat språk med first-class functions, mest känt som scriptspråk för hemsidor, men används även i många sammanhang utanför webbläsaren så som node.js eller apache CouchDB. Språket är ett prototype-baserad multi-paradigm scripting språk som är ett dynamiskt, och stödjer objekt-orienterad, tvingande, och en funktionell programmeringsstil. Läs mer om JavaScript

Standarden av JavaScript kallas ECMAScript. Från och med 2012 stödjer alla moderna webbläsare ECMAScript 5.1. Äldre webbläsare stödjer åtminstånde ECMAScript 3. Den 17:e Juni 2015 publicerad den större versionen av ECMAScript. Denna version kalla officielt för ECMAScript 2015, men är ofta refererad till som ECMAScript 6 eller ES6. Dokumentationen vi presenterar täcker ECMAScript 6 och vi har redan börjat jobba med den tidiga biten av ECMAScript 7.

Denna delen av sidan är dedikerad till JavaScript språket själv, delarna som inte är direkt kopplade till hemsidor, eller servermiljö. För information till  APIs specifikt för hemsidor, kolla Web APIs och DOM.

JavaScript skall inte förväxlas med Java programmeringsspråket. Java är ett varumärke och är registrerat av Oracle i USA. och i andra länder.

Tutorials

Lär dig att programmera med JavaScript med våra guider och tutorials.

Introduktion

JavaScript Guide
Om du är ny på JavaScript, kommer den här guiden ta dig igenom språket.
JavaScript teknisk översikt
Introduktion till JavaScript webbläsarmiljö.
Introduktion till Objekt Orienterad JavaScript
Introduktion till konceptet av objekt orienterad programmering i JavaScript.

Medioker

En återintroduktion till JavaScript
En översikt för dom som tror att de kan JavaScript.
JavaScript data strukturer
Översikt av de tillgängliga data strukturerna i JavaScript.
Jämförelse och likheter
JavaScript erbjuder tre olika värde-jämförelser operatörer: Vid strikt likhet används ===, Vid lös likhet används ==, och  Object.is() metoden.

Avancerad

Prototyper och dess arvskedja
Förklarar hur arv baserat på prototyper fungerar vars begrepp allt som oftast både är missförstått och undervärderat.
Strict mode
A restricted variant of JavaScript.
JavaScript typed arrays
JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
Memory Management
Memory life cycle and garbage collection in JavaScript.
Concurrency model and Event Loop
JavaScript has a concurrency model based on an "event loop".

Reference

Bläddra bland vår JavaScript reference dokumentation.

Standard objekt
Lär dig JavaScript inbyggda objekt Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap , WeakSet, and others.
Uttryck och operatörer
Lär dig mer om hur JavaScript behandlar operatörer  instanceof, typeof, new, this, operator precedence, och mer.
Statements och deklarationer
Lär dig hur do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, och mer JavaScript statements fungerar.
Funktioner
Lär dig hur man arbetar med JavaScripts funktioner för att utveckla din applikation.

Verktyg och resurser

Helpful tools while writing and debugging your JavaScript code.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
Firebug
Edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.
JavaScript Shells
A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
TogetherJS

Collaboration made easy.

Stack Overflow
Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
JavaScript versions and release notes
Browse JavaScript's feature history and implementation status.

Join the JavaScript community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Dokumenttaggar och bidragare

Taggar: 
 Bidragare till denna sida: DevelDoe, piniGitHUB, Jailbr3ak
 Senast uppdaterad av: DevelDoe,