Obiekty

W tym rozdziale opisano wszystkie standardowe obiekty wbudowane JavaScript, w tym ich metody i właściwości.

Pojęcie "obiekty globalne" (lub standardowe obiekty wbudowane) tutaj nie są tym samym, co obiekt globalny, który  odnosi się do obiektów o zasięgu globalnym. Dostęp do obiektu globalnego można uzyskać za pomocą operatoa this w zakresie globalnym (ale tylko, jeśli nie jest właczony tryb ścisły ECMAScript 5. W trybie ścisłym, w takim przypadku zostanie zwrócona wartość  undefined). W rzeczywistości, zakres globalny składa się z własciwości obiektu globalnego, w tym właściwości dziedziczonych, jeśli istnieją.

Innymi obiektami o zasięgu globalnym są obiekty tworzone w skryptach przez użytkowników albo dostarczane przez aplikacje hosta. Obiekty hosta dostępne w kontekście przeglądarki są opisane w  informatorze API (en-US). Więcej informacji o różnicach dzielących DOM (en-US) i rdzeń JavaScript, znajdziesz we Przeglądzie technologii JavaScript (en-US).

Obiekty standardowe wg kategorii

Wartości

Właściwości globalne zwracają proste wartości, które nie mają swoich własciwości ani metod

Funkcje

Należą tu funkcje globalne (wywoływane globalnie a nie w jakimś obiekcie), które  zwracają swoją wartość bezpośredni do wywołania.

Obiekty podstawowe

Są to  fundamentalne, podstawowe obiekty, stanowiące podstawę do tworzenia innych obiektów. Obejmuje to obiekty reprezentujace obiekty ogólne, funkcje i błędy.

Liczby i daty

Są to obiekty podstawowe reprezentujace liczby, daty i obliczenia matematyczne.

Przetwarzanie tekstu

Kategorie te tworzą obiekty reprezentujące łańcuchy i obsługujace manipulowanie łańcuchami.

Indeksowane kolekcje

Obiekty te reprezentują kolekcje danych, ktore są uporządkowane według wartości indeksu. Opejmuje to tablice, typowane tablice i konstrukcje podobne do tablic.

Kolekcje z kluczami

Są to obiekty reprezentujące kolekcje stosujace klucze. Zawierają elementy, które są iterowalne w kolejności estawiania.

Kolekcje wektorowe

Typy danych wektorowych SIMD (en-US) są obiektami, w których dane formowane są w potoki.

Dane strukturalne

Obiekty tej kategorii reprezentują i współdziałają ze strukturyzowanymi buforami danych i danymi kodowymi uzywającymi notacji JSON (JavaScript Object Notation).

Kontrola obiektów abstrakcyjnych

Refleksy

Internacjonalizacja

Dodatki do jadra ECMAScript dla funkcji językowych.

WebAssembly

Pozostałe