Zasoby języka JavaScript

JavaScript 1.x

ECMAScript jest nazwą używaną dla JavaScriptu ustandaryzowanego przez komitet TC39 organizacji standardów ECMA. Poniższe standardy ECMAScript zostały zatwierdzone:

Nazwa Odnośniki Data Opis
ECMA-262 PDF Czerwiec 1997 Oryginalny standard ECMAScript.
2 Edycja ECMA-262 PDF Sierpień 1998 Druga wersja standardu ECMAScript; również standard ISO 16262.
3 Edycja ECMA-262 PDF Word Grudzień 1999 Trzecia i najbardziej aktualna wersja standardu ECMAScript; nawiązuje do JavaScript 1.5.
Zobacz także erratę.
ECMA-357 PDF Czerwiec 2004 ECMAScript dla XML (E4X).
Zobacz także erratę E4X.

JavaScript 2.0 i 4 edycja ECMAScript

Bieżące informacje

Nowe: myśl przewodnia Brendana JavaScript at Ten Years (Powerpoint) na konferencję ACM ICFP 2005.

Obecne prace nad czwartą edycją ECMAScript są okresowe wysyłane na http://developer.mozilla.org/es4/

Informacje historyczne

Informacje w tym fragmencie są przestarzałe.

Zobacz stronę JavaScript 2.0, aby obejrzeć propozycję Netscapa dotyczącą kolejnej wersji języka JavaScript. Wszystkie informacje tam zawarte są w zasadzie jedynie wstępem i niekoniecznie wskazują konkretne funkcje, które zostaną zaimplementowane w przyszłości. Pracujemy w ramach ECMA TC39, aby koordynować i ustandaryzować proponowane zmiany.

Zobacz stronę 4 edycji ECMAScript, aby dowiedzieć się o pokrewnej Netscapowi propozycji kolejnej wersji standardu ECMAScript.

Waldemar jest twórcą 4 edycji standardu ECMA-262 zaproponowanej na rok 2002. Niekompletny szkic ECMA TC39, będący w trakcie konstrukcji, jest dostępny tutaj w formacie PDF.

Waldemar zaprezentował wykład na temat JavaScriptu 2.0 na konferencji LL1 na MIT. Sprawdź odnośnik agendy, aby uzyskać slajdy z wykładu.

Waldemar zaprezentował druk "JavaScript 2.0: Evolving a Language for Evolving Systems?" (PDF) oraz wykład na temat JavaScriptu 2.0 (slajdy PowerPoint) na MacHack 2002. Opisują one niektóre z cech języka JavaScript 2.0 i uzasadnienie ich wyboru i konkretnego użycia.

Dostępna jest wczesna implementacja JavaScriptu 2.0 o nazwie kodowej Epimetheus.

LiveConnect

LiveConnect jest mostem pomiędzy JavaScriptem a Javą. 3 wersja LiveConnect jest zaimplementowana w SpiderMonkey od wersji 1.4 i w Rhino od wersji 1.5.

Informacje o pochodzeniu dokumentu

Różne

Poniższe zasoby mogą również okazać się pomocne: