JavaScript

Deze vertaling is onvolledig. Help ons dit artikel te vertalen vanuit het Engels

JavaScript (JS) is een lichtgewicht, geïnterpreteerde programmeertaal met eersteklas functies. Hoewel het beste bekend als de scripttaal voor web pagina's, wordt het ook door vele niet-browser omgevingen gebruikt, zoals node.js en Apache CouchDB. JS is een prototype-gebaseerd, multi-paradigma, dynamische scripttaal, welke object-georienteerde, imperatieve, en functionele programmeerstijlen ondersteunt. Lees meer over JavaScript.

Deze sectie van de site is toegewijd aan de JavaScript taal zelf, en niet de delen die specifiek zijn voor webpagina's of andere omgevingen. Voor informatie over APIs die specifiek zijn voor webpagina's, kijk alsjeblieft op Web APIs en DOM.

De standaard voor JavaScript is ECMAScript. Met de ingang van 2012, ondersteunen alle moderne browsers volledig ECMAScript 5.1. Op 17 juni 2015, publiceerde ECMA International de zesde hoofdversie (major version) van ECMAScript, dit heet officieel ECMAScript 2015, en wordt in het algemeen vaker aangeduid als ECMAScript 2015 of ES2015. Sindsdien worden de ECMAScript standaarden op jaarlijkse basis vrijgegeven. Deze documentatie verwijst naar de laatste ontwerpversie (draft version), dat momenteel ECMAScript 2018 is.

Verwar JavaScript niet met de Java programmertaal. Beiden "Java" and "JavaScript" zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Oracle in de VS en andere landen. Daarentegen hebben de twee programmeertalen hele verschillende syntaxis, semantiek en toepassingen.

Tutorials

Leer hoe je kan programmeren in JavaScript met behulp van gidsen en tutorials.

Inleidende artikelen

JavaScript Gids
Als JavaScript nieuw voor u is, zal deze gids je begeleiden door de "script"taal.
Overzicht van JavaScript technologieën
Introductie over het landschap van JavaScript in een webbrowser.
Introductie van het Objectgeoriënteerde JavaScript
Een introductie tot de concepten van het objectgeoriënteerd programmeren in JavaScript.

Gemiddeld

Een herintroductie van Javascript
Een overzicht voor diegenen die "denken" dat ze    Javascript kennen

 JavaScript data structuren

Een overzicht van Javascript structuren.

Vergelijkingen en gelijkheid tussen gelijkenissen.
JavaScript voorziet 3 verschillende waarde-vergelijkings-operaties: strict equality using ===, loose equality using ==, and the Object.is() method.

Advanced

Inheritance and the prototype chain
Explanation of the widely misunderstood and under-estimated prototype-based inheritance.
Strict mode
A restricted variant of JavaScript, for faster performance and easier debugging.
JavaScript typed arrays
JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
Memory Management
Memory life cycle and garbage collection in JavaScript.
Concurrency model and Event Loop
JavaScript has a concurrency model based on an "event loop".

Referenties

Surf door de complete JavaScript referentie documentatie.

Standard objects
Get to know standard built-in objects Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap , WeakSet, and others.
Expressions and operators
Learn more about the behavior of JavaScript's operators instanceof, typeof, new, this, the operator precedence, and more.
Statements and declarations
Learn how do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, and more JavaScript statements and keywords work.
Functions
Learn how to work with JavaScript's functions to develop your applications.

Tools & resources

Helpful tools for writing and debugging your JavaScript code.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
Firebug
Edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.
JavaScript Shells
A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
TogetherJS
Collaboration made easy.
Stack Overflow
Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
JavaScript versions and release notes
Browse JavaScript's feature history and implementation status.
JSFiddle
Edit JavaScript, CSS, HTML and get live results. Use external resources and collaborate with your team online.